Nyheter

Gårdsjö strand: Klimatförbättrad betong, från- och tilluftsvärmeväxlare och solceller på taket

– Ett av våra krav för att nå klimatmålen är att göra en anpassad årsplanering inför varje byggstart, och det gäller även Gårdsjö strand. Vi siktar högt och ambitionen är att alla våra byggnader ska uppnå certifiering Miljöbyggnad silver, förklarar Suzan Amin, projektchef på Sveafastigheter.

I sitt senaste projekt fokuserar Sveafastigheter på omsorg genom hållbarhet. I en kombination av miljö, säkerhet och välbefinnande, tar de hänsyn till de boendes speciella behov samtidigt som de bygger för framtiden i Flen.

Som en del av en ambitiös hållbarhetssatsning, arbetar Sveafastigheter hårt för att reducera klimatavtrycket, och vårdboendet Gårdsjö strand är inget undantag. Med tydliga årliga mål och en intern klimatplan, Sveafastigheters klimatfärdplan, strävar de mot att minska utsläppen och vara klimatneutrala 2030. 

För att Gårdsjö strand ska uppnå hållbarhetsmålen jobbar man i systemet Prodikt, använder klimatförbättrad betong, från- och tilluftsvärmeväxlare och solceller på taket. Fasaden är en kombination av trä och tegel, då tegel är säkrare utifrån brandsynpunkt.

Susan Amin menar att det även ger en trevlig känsla, samt att det är kombinationen av fler mindre lösningar som samisolering (ventilations- och värmerör isoleras tillsammans för att minska värmespill), snålspolande toaletter och led-belysning, som gör de stora skillnaderna. Men luftvärme på ett vårdboende har visat sig vara utmanande.

– De boende kan lätt uppleva att det blåser och blir frusna, vilket i sin tur påverkar boendekvalitén. Därför kombinerar vi FTX-system och radiatorer. Vi måste ge dem en trygg, skön och varm miljö och alltid ställa oss frågorna “Vilka bor här och vad klarar de av?” Tidigare erfarenheter på seniorboenden har lärt oss att det ibland är bäst att fokusera på andra lösningar för att komma ner i nivåerna vi eftersträvar.

För att maximera energiutvinningen har de ett tätt samarbete med en konsult från SWECO samt en kunnig entreprenör på HMB, något Suzan Amin ser som avgörande för att Sveafastigheter ska nå sina koldioxidmål. Något hon tror kommer att bli svårare och svårare med åren då hon ser en tydlig utmaning inom branschen.

– Försäkringsbolagen vill inte försäkra befintlig betong utifrån stabilitets- och säkerhetsaspekt, vilket tyvärr gör att det blir en kostnadsfråga istället för en hållbarhetsprioritering. Betong är en stor fråga hos oss eftersom vi använder mycket av den, hon tillägger: Om Skanskas koldioxidneutrala lösning blir av, kommer den att hjälpa våra byggnader enormt. 

Trots att det finns mycket kvar att göra innan klimatmålen är nådda, är både social hållbarhet och säkerhet en god bit på väg. Boende kan se fram emot aktiviteter i den specialdesignade trädgården som även har gångar runt huset för att underlätta och uppmuntra aktivitet samt ett växthus där de kan odla närproducerad mat.

– Att involvera vårdboendeexperter var nödvändigt för att säkerställa att boende inte bara får fysisk, utan även psykisk stimulans. Därför har vi lagt mycket fokus på att anpassa inomhusmiljön med gemensamma utrymmen som röjarrum, samlingsrum, gymparum och en bingohall. Vi har även planerat ett spa så att boende och personal kan få en så trivsam tillvaro som möjligt.

FAKTA

Byggtid: augusti 2023–augusti 2025

Beställare: Sveafastigheter Bostad AB

Totalentreprenör: HMB Construction AB

Arkitekt: White Arkitekter AB

Kostnad: 150 Mkr