Nyheter

Göteborg Landvetter Airport utnämnt till highly commended inom ECO Innovation Award

Swedavias flygplats Göteborg Landvetter Airport har utnämnts till highly commended flygplats i kategorin ECO Innovation Award av branschorganisationen Airports Council International Europe (ACI) som utser de ledande europeiska flygplatserna inom miljö- och klimatarbete.

Utmärkelsen är den näst högsta som delas ut och ytterligare ett kvitto på det idoga arbete kring flygets klimatomställning som Swedavia bedriver för fossilfritt flygande på sina tio flygplatser. Göteborg Landvetter, Sveriges andra största flygplats, prisas i konkurrens med över 500 flygplatser och 50 länder i Europa.

Swedavia är världsledande i att driva flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. I december 2023 var Göteborg Landvetter Airport också en av de första flygplatserna i världen och tillsammans med Malmö Airport den enda i Norden som nådde den högsta certifieringen (nivå 5) inom det internationella ackrediteringsramverket Airport Carbon Accreditation, ACA.

Ramverket utvärderar löpande flygplatsers samlade klimatarbete utifrån bland annat Parisavtalet.

– Det är givetvis väldigt glädjande att Swedavia med Göteborg Landvetter får motta utmärkelsen highly commended ECO Innovation Award av ACI. Allt det arbete som vi tillsammans lagt ner för att bidra till ett fossilfritt flygande och fossilfria flygplatser fortsätter att bära frukt. Vi har ett omfattande och innovativt miljö- och klimatarbete där vi både själva ställt om i den egna verksamheten genom att exempelvis använda HVO100 till våra bilar, grön el till hela flygplatsen samt fossilfri gas samtidigt som vi genom partnerskapsplanen nu också bidrar till att våra partners på Landvetter kan ställa om enklare. Vi har en bredd palett i vårt samlade omställningsarbete och det är givetvis sporrande att det uppmärksammas, säger Anna Strömwall, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport på Swedavia.

Redan 2020 blev Swedavia fossilfritt i den egna flygplatsverksamheten vid samtliga tio flygplatser, något som bolaget var den första flygplatshållaren i världen att uppnå. Nästa målsättning är att all markverksamhet vid flygplatserna som bedrivs av andra aktörer också ska vara fossilfri vid slutet av 2025. Det långsiktiga målet är att samtliga svenska flygplatser ska vara fossilfria för inrikesflyget 2030 och för utrikesflyget 2045.