Nyheter

Hur påverkas Installatörsföretagens arbete med fastighetsteknik av klimat och miljöomställningen?

Klimat- och miljöomställning, digitalisering och energiomställning mot elektrifiering är tre globala trender som påverkar dagens installationer av fastighetsteknik. 

Svenskbyggtidning.se  diskuterar med Joakim Carlsson, bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen, expert på kommunikations- och säkerhetsteknik, om hur klimat och miljöomställningen påverkar Installatörsföretagens arbete med fastighetsteknik?

Här kommer också hållbarhetsperspektiv, val av material och sådana frågor in. 

Med sina runt 50 000 medarbetare jobbar föreningens medlemsföretag dagligen med att installera, optimera och kontrollera fastighetsteknik för sådant som ventilation, värme, vatten el- och teleteknik samt kommunikations- och säkerhetsteknik. Mest aktuellt just nu är energieffektivisering och att få ned energiförbrukningen så mycket som möjligt. Det går att påverka väldigt mycket med rätt tekniska installationer. Det ligger väldigt högt på agendan.

På vilket sätt påverkas då Installatörsföretagens arbete med fastighetsteknik av digitaliseringen?

– Det ena är att digitalisera byggprocessen med exempelvis BIM teknik. Men kanske ännu viktigare är att digitalisera installationerna. Så att du får de olika tekniska systemen i fastigheten att samverka med varandra. Idag jobbar fastighetstekniska installationer i många fall nästan helt proprietärt. Det vill säga med värmesystemet, belysningen, larm och så vidare, helt skilda från varandra och utan samverkan. Från ett digitaliseringsperspektiv är här ökad samverkan a och o. Allt fler saker elektrifieras. Här pratar vi inte minst om bilparken och följderna i form av elbilsladdare. En annan bit av elektrifieringen är det här med laddstolpar och solceller som ska upp på taken. Med egen producerad så kallad ”prosument” el.

Joakim Carlsson understryker samtliga tre trender, miljö, digitalisering och energi, och deras stora betydelse för installationer och fastighetsteknik.

– Oavsett vilken trend du fokuserar på så måste du skapa en effektivare fastighet och få de tekniska systemen att fungera effektivare tillsammans.

För mycket teknik

Enligt Joakim Carlsson är problemet inte att tekniken inte finns. Tvärtom! 

– Det finns många sådana tekniker. Det är kanske det som är problemet! Fastighetsägaren tvekar inför vilken teknik han ska välja. Problemet är att tillverkarna har många ”egna” lösningar som är låsta eller proprietära och inte fungerar med varandra. Då får du inte riktigt den här öppenheten och systemen att fungera tillsammans. Det här är det stora problemet! Du vet inte vad du ska välja och väntar på det allenarådande slutgiltiga systemet, som ännu inte finns.

Vad är då rådet till tvekande fastighetsägare när det gäller val av fastighetsteknik?

– Grunden när du pratar om fastighetsautomation är att börja nerifrån och bygga en kommunikationsinfrastruktur i fastigheten. Här finns det ett standardiserat fastighetsnät som kvalitetssäkras genom att nyttja branschcertifikatet ”Behörig installatör fastighetsnät”. Först då är det möjligt att koppla ihop tekniska system. Många börjar med att prata om det här med ”digital tvilling”, ”smarta hus”, AI. Det är ofta väldigt fluffigt alltihop! Det konkreta är att bygga en infrastruktur i fastigheten så att värmesystemen, larmen, brandlarmet, belysningen kan prata med varandra. Då har du grunden, oavsett vilken lösning som kommer i nästa steg, avslutar Joakim Carlsson.