Nyheter

Klart: Renoveringen av Kungshuset i Lund

Återbruk är väl det minsta man kan kalla det. Kungshuset i Lund har renoverats och Statens Fastighetsverk hoppas att det flera hundra år gamla huset nu ska kunna leva i ytterligare flera hundra år. 

– Vi har framtidssäkrat huset rätt ordentligt, säger Stefan Larsson, Statens Fastighetsverks projektledare. Mest utmanande har varit husets ålder, att det är skevt och har flera lager av ombyggnader. Många bedömningar har fått göras under arbetets gång. Men huset har visat sig vara robust och vi har inte hittat något läckage eller några fuktskador. 

Kungshuset, även kallat Lundagårdshuset, byggdes på 1580-talet och ligger vid den centrala parken Lundagård, mitt i hjärtat av det akademiska Lund. Syftet med renoveringen av det som var universitetets första huvudbyggnad har varit att det ska bli kontor och kontorslandskap för rektor, delar av universitetsledningen och dess staber i modern tid. Sammanlagt ett 40-tal arbetsplatser inryms nu i byggnaden som är på 1500 kvadratmeter.

Framför allt har det varit ett tillgänglighetsprojekt, där en ny entré mot universitetsplatsen i norr har byggts liksom ett trapphus och en hiss som går genom fyra våningsplan.

Gammal färgsättning

Utöver tillgängligheten har ventilation och brandskydd setts över och alla installationer utom värmesystemet har bytts ut. Nya golv har lagts in och akustiktak har monterats. Alla ytskikt har renoverats, men med känslighet för fastighetens historia. Bland annat har man hittat gammal invändig färgsättning som troligen är mycket nära originalet från 1830-talet. Med utgångspunkt från den tiden har en färgskala med bland annat sju olika väggkulörer tagits fram.

Det nya hisschaktet skapades genom att en toalettgrupp mitt i huset revs ut. När man grävde för en hissgrop påträffades lämningar från en tid före husets historia, ett perfekt tegelgolv från 1200-talet, en vägg med ett igenmurat dörrhål från 1100-tal, som står på en sandstenssockel daterad till 1000-talet, allt ungefär jämnårigt med domkyrkan och biskopsresidenset.

– Vi fick tänka om och byta från en tänkt linhiss till en hydraulhiss för att klara det med en grundare hissgrop, berättar Stefan Larsson.  

Kungshuset är statligt byggnadsminne och ägs av Statens Fastighetsverk. Det byggdes 1578 – 1584 på uppdrag av danske kungen Fredrik II som residens åt hans länsman. Kungen ska själv ha bott där när han var på besök. Efter freden i Roskilde 1658, då Skåne åter blev svenskt, köpte biskopen Peder Winstrup huset 1660 som sitt residens. Domkyrkan låg ju redan då sedan flera hundra år strax intill. 

1688 tog den svenska staten helt sonika över huset och gav det till Akademin som universitetets första huvudbyggnad. 1830 stod den nya universitetsbyggnaden klar, men Kungshuset har ändå även fortsättningsvis hyst akademiska verksamhet.

Klart för en ny epok

Sedan filosofiska institutionen flyttade ut 2014 har huset stått tomt fram till 2021 då de nya renoverings- och ombyggnadsplanerna började förverkligas. I början av 2024 flyttade hyresgästen in. Och cirkeln är väl på något sätt sluten om man åter i någon mån kan betrakta huset som universitetets huvudbyggnad. Det är åtminstone det äldsta.

Kungshuset har byggts om vid ett flertal tillfällen. Och nu har även vår tid fått sätta sin prägel på byggnaden. Självklart i nära samarbete mellan byggherren, Lunds universitet, Riksantikvarieämbetet samt Länsstyrelsen.

Fastighetsverkets projektledare Stefan Larsson uttrycker förhoppningen för det framtidssäkrade huset så här:

– Universitetet har suttit i huset i mer än 300 år i nästan obruten följd. Nu får vi hoppas att det här är starten på en ny trehundraårsperiod.

FAKTA

Byggherre: Statens Fastighetsverk

Generalkonsult och arkitekt: Tengbomgruppen AB

Generalentreprenör: Malmö Byggcenter AB

Byggtid: 2022 – 2024

Kostnad: Nära 80 MSEK