Nyheter

Omfattande stamrenovering och energirenovering av BRF Kvannen i Uppsala

Bostadsrättsföreningen Kvannen i Uppsala är föremål för stambyte och total renovering av badrummen. Vatten- och avloppsledningar ersätts. För att minska energiförluster och få bort problem med läckage i värmekulvertarna förnyas även dessa.

Föreningen omfattar 253 lägenheter fördelade på 24 tvåvåningsbyggnader. Dessutom fyra servicehus med bland annat tvättstugor och föreningslokal. Byggnadsår är 1971. Stambyte fanns inlagt i underhållsplanen. 

Det förekom problem med förhöjd fukt i badrummen. Under 2020 utfördes en utredning av föreningen tillsammans med Riksbyggen och en konsultgrupp. Bland annat konstaterades förhöjda fuktvärden i badrum och rostangrepp på golvbrunnarna. En filmning av yttre spill- och dagvattenledningar visade slitage i rören.

I värmekulvertarna och rören som fördelar fjärrvärmen i området förekom läckage. Förläggning av slingor planeras nu på ett bättre sätt för att minska sårbarheten i värmesystemet och undvika alltför stora värmeförluster. 

Det var således angeläget med både stamrenovering och energirenovering. I projektet har bostadsrättsföreningen stort stöd av Riksbyggen i form av produktionschef, projektledare, energiingenjör, teknisk förvaltare och ekonom. Riksbyggen tog fram förfrågningsunderlag och bistod vid upphandling av en totalentreprenad, där man fick in sex anbud. Byggconstruct kom att väljas som utförare.

Bättre energiprestanda

– Det blir helt nytt värmesystem. Ledningarna dras om från 1-rörs till 2-rörsystem. Radiatorerna ersätts med nya radiatorer som är anpassade till 2-rörssystem. Allt detta innebär enklare injustering och jämnare värme, berättar Anna Österman, produktionschef ombyggnad hos Riksbyggen. Nya sekundära värmekulvertar dras till varje trapphus och förläggningen av slingorna ges en bättre struktur för att undvika alltför stora värmeförluster.

Till energiåtgärderna hör också att IMD installeras. På fyra av taken kommer solcellspaneler att monteras. Produktion av el från dessa paneler kommer att minska föreningens kostnader för fastighetsel.

Badrummen görs stomrena, så samtliga ytskikt och all inredning blir ny. I stället för vanlig radiator installeras handukstork som ansluts till radiatorkretsen. Plats för tvättmaskin och torktumlare förbereds för vatten-, avlopps- och elanslutning. Bostadsrättsinnehavarna har möjlighet att göra både kostnadsfria val samt tillval.

I de kostnadsfria valen finns ett antal kakel- och klinkerplattor i olika färger och storlekar. Tillval som erbjuds är bland annat takdusch, högskåp och högre toastol. Ett befintligt mangelrum har gjorts om till visningsrum för kakel, klinker och utrustning som kan väljas.

Lägenheternas kök kommer att påverkas i liten utsträckning, i stort sett endast rör, blandare och belysningsarmatur i tak.

– Alla val görs via en digital portal som satts upp för projektet och där kan man också lämna meddelanden till platsledningen, berättar Anna Österman.

– Brf Kvannen är ett stort projekt, både till sin omfattning med 253 lägenheter och avseende antalet åtgärder, där samtliga installationer förutom ventilationen förnyas, säger Marlene Eklund, ansvarig projektledare hos Riksbyggen. Genomförandet innebär en stor omställning för bostadsrättsinnehavarna, med bland annat evakueringsboende. Vi har inledande trapphusmöte innan arbetena sätter igång och sedan kontinuerlig kommunikation, både via portalen och muntligt.

Bra kommunikation är avgörande för ett bra projekt av denna natur. Marlene Eklund sköter också kontakterna med Byggconstruct, under både projekterings- och produktionstid, den senare inkluderande inte minst periodiska byggmöten.

Gott samarbetsklimat

Riksbyggen är ansvariga för entreprenaden och har handlat upp Byggconstruct Uppsala AB som utförande totalentreprenör. Byggconstruct svarar dessutom för byggdelen och plattsättning. Elentreprenör är ELAK och Bravida VS-entreprenör. Dessa är företag som Byggconstruct är vana att samarbeta med sedan tidigare projekt.

Inledningsvis renoveras ett trapphus i taget och när det hela sedan rullar på, två trapphus i varje omgång där omloppstiden beräknas bli cirka sju veckor. Totalentreprenören ombesörjer 24 evakueringslägenheter på plats.

– Renovering är verkligen vår nisch vare sig det handlar om bostäder eller samhällsfastigheter, säger Marcus Hillblom, affärschef hos Byggconstruct. Vi är vana att hantera tredje man och har alltid bra kommunikation med boende och brukare.

I renoveringen av Kvannen ingår byte av samtliga installationer förutom ventilationen. Mycket påpassligt är Byggconstruct ett installationskunnigt företag med lång erfarenhet från tidigare renoveringar. 

Våtrummen förnyas helt, medan köken förblir intakta, förutom stambyte, nya rör och kranar. IMD installeras i samtliga lägenheter. Det blir också nytt värmesystem inklusive ny kulvert och radiatorer med till-luft.  

Inom området och mellan alla hus blir det nya kulvertar för kallvatten, tappvarmvatten, VVC och fjärrvärme, både till- och fjärrvärmeretur.

– Ledningar med mycket bättre isolering gör att det blir en rejäl besparing av energi. Tillsammans med konsult gjorde vi en lång utredning om detta och beräknade besparingen, fortsätter Marcus Hillblom. 

I anbudet fanns en option på solcellspaneler och den har beställaren löst ut. Byggconstruct kommer att komplettera fyra av taken och montera solcellerna.

Flera utmaningar

En utmaning med hela projektet har varit projekteringen, att göra avvägning mellan energismarta lösningar och lösningar som fungerar bra produktionsmässigt.

– Sedan är det givetvis utmanande att renovera i en bostadsrättsförening eftersom individuella ombyggnader under många år gjort att badrummen ser olika ut, berättar Marcus Hillblom.

Kommunikation till de boende skulle kunna vara en utmaning. Här har Byggconstruct en bra lösning i form av en portal för de boende vid hantering av val- och tillval. 

– Vi har använt denna typ av portal i flera år. Först var vi oroliga att de äldre bland boende skulle ha svårigheter med tekniken, men de har visat sig vara den kategori som klarar det bäst, avslutar Marcus Hillblom.  

FAKTA 

Byggtid: oktober 2023 – maj 2026 

Byggherre: Brf Kvannen

Byggherreombud: Riksbyggen, Ombyggnad

Totalentreprenör: Byggconstruct i Uppsala AB