Nyheter

Orexo AB rankad topp 5% av EcoVadis för sitt hållbarhetsarbete

Orexo AB meddelar att bolaget har tilldelats Gold Sustainability Rating av EcoVadis, en av världens mest pålitliga leverantörer av hållbarhetsutvärderingar. Utmärkelsen placerar företaget bland de bästa 5 procenten av alla 70 000 företag världen över som årligen granskas av EcoVadis.

Toppbetyget baseras på Orexo AB:s första år av rapportering till EcoVadis och omfattar främst hållbarhetsdata för verksamheten i Sverige, vilket täcker staben på koncernens huvudkontor, samt F&U, Regulatory Affairs, Quality & She och varuförsörjning.

I den höga rankningen speglas resultatet av ett omfattande hållbarhetsarbete som genomförts under de senaste åren inom områdena miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Dessutom visar resultatet hur medarbetare och partners arbetar tillsammans för att uppnå framgångar inom de fyra områdena: Miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, samt etik och hållbar upphandling.

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef för Orexo:

– Att få den här höga rankningen är ett privilegium och vi kommer att fortsätta att sätta ambitiösa mål i vår strävan efter en ännu mer hållbar och inkluderande framtid för allaNågot som är centralt för vår värdebaserade tillväxtstrategi och bidrar till goda resultat för patienter, investerare, företaget och samhället i stort.