Nyheter

Abetong tar stort klimatsteg med nya plattbärlag

Abetong ställer nu om hela sin produktion av plattbärlag till Biobetong. Det ger en sänkning av koldioxidavtrycket med 25 procent. Plattbärlagen klarar därmed med god marginal nivå 3 i Svensk Betongs nya vägledning för klimatförbättrad betong.

Totalt tillverkar Abetong cirka 550 000 m2 plattbärlag årligen i sin fabrik i Hallstahammar. Övergången till Biobetong innebär en minskning av CO2-utsläppen med runt 2000 ton per år.

– Vi har under det senaste året skruvat på betongreceptet och kört ett antal provrundor med Biobetong med gott resultat. Både produktiviteten och kvaliteten ligger på riktigt bra nivåer, så nu är vi redo att ställa om helt till Biobetong, säger Anders Sund, fabrikschef i Hallstahammar.

Högre hållfasthet än vanlig betong

I Biobetongen från Abetong ersätts cirka 30 procent av cementen med masugnsslagg som alternativt bindemedel, vilket lägger grunden till den stora klimatvinsten jämfört med traditionella betongrecept. Biobetongen har dessutom visat sig ha en högre hållfasthet i de tester som har gjorts.

– Det känns förstås både viktigt och bra att vi på Abetong ligger i framkant i branschen när det gäller att minska koldioxidavtrycket. Ordentliga satsningar på klimatförbättrad betong kommer att krävas av alla som vill vara med och konkurrera framöver, säger Anders Sund.

Direkt in på hög nivå

I branschorganisationen Svensk Betongs nya uppdaterade vägledning för klimatförbättrad betong finns det fyra nivåer av klimatförbättring med specifika värden för olika produkter. Abetongs plattbärlag i Biobetong går direkt in på nivå 3, vilket innebär en klimatpåverkan på max 130 kilo CO2-ekvivalenter per ton. Den EPD (miljövarudeklaration) som håller på att fastställas för produkten visar på cirka 125 kilo per ton. Abetongs klimatkalkyl hjälper kunderna

Abetongs satsning på Biobetong är ett viktigt led i arbetet att hjälpa kunderna minska koldioxidavtrycket i sina projekt och att minska företagets eget klimatavtryck. I en svensk typlägenhet byggd med Biobetong minskar koldioxidavtrycket med mellan 20–25 procent jämfört med vanlig betong. För att förenkla för kunderna har Abetong tagit fram en koldioxidkalkylator som visar hur belastningen skiftar mellan olika val och lösningar i prefabstommen. Med det som grund kan säljarna presentera en klimatkalkyl i anbudsförfrågan i varje enskilt projekt.