Nyheter

Unika lösningar i klimatpositiva hus

Husen ligger i Västerås nya, sjönära stadsdel Öster Mälarstrand, och initiativet till dem togs av entreprenören Johan Ehrenberg som är grundare och ägare av ETC Bygg. Det är ett icke-vinstdrivande byggföretag som ingår i en mindre koncern med inriktning på media, energi och bygg.

Nu uppför man hyreshus med modern teknik helt och hållet av trä vilket gör dem klimatpositiva, det innebär att byggnaderna producerar mer energi än de förbrukar.

Tack vare solceller och batterilager klarar husen med råge att själva producera all energi som förbrukas, både för uppvärmning och elanvändning. De har därför inte behövt anslutas till stadens fjärrvärmenät. Solcellerna är en del av ETC Elproduktions nationella solcellspark och hyrs ut till hyresgästerna som betalar hyra utifrån sin förbrukning. Den el som inte används fördelas ut till deras övriga kunder.

Forskare från Mälardalens universitet genomför just nu en teknisk och social utvärdering av husen. Den tekniska studien omfattar bland annat en byggnadssimulering för att beräkna fastighetens energianvändning och tillskottet från solcellerna, simulering av lagring av solel i batterier samt täthets- och U-värdemätning. Den sociala studien berör samarbete mellan de boende och hur det är att bo i ett energisnålt hus.