Nyheter

En ny, klimatvänlig förskola har öppnat i Lindbacken

Lindbacken är ett av Uppsalas snabbast växande bostadsområden och behovet av fler förskoleplatser är stort. För drygt ett år sedan påbörjade Skolfastigheter byggandet av Lindbackens nya förskola och tidigare i år flyttade verksamheten in.

Nu har förskolan invigts i sedvanlig tradition.

Till följd av pandemin fick invigningen skjutas lite på, men på torsdagen 21 april var det dags att fira öppnandet av den nya förskolan. Invigningsband klipptes av utbildningsnämndens ordförande tillsammans med rektor och barn på förskolan.

– När Uppsala växer är det viktigt att möta upp det ökade behovet av förskole- och skolplatser så att alla barn ges möjlighet till en bra skolstart. Därför är jag glad över invigningen av Lindbackens nya förskola och den närhet som det innebär för barnfamiljer i området, säger Jennie Claesson (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Trivsamma och klimatvänliga lösningar samsas i fastigheten

Förskolan är byggd på en plats i området som innebär att den kommer att hamna i det framtida hjärtat av Lindbacken. Lokalerna är anpassade med de små barnen i åtanke. Byggnaden är uppförd i två plan och har stora fönster med generösa ljusinsläpp och fina möjligheter för barnen att blicka ut över omgivningarna. Lunchserveringen är den första i Uppsala kommun som utformats med serveringsdiskar i lägre höjd så att barnen själva kan förse sig med det de vill äta.

– Både barn och personal tycker om den nya förskolans större lokaler och gård. För barnen ger det möjlighet till fler aktiviteter, vi har till exempel köpt in nya cyklar som är jättepopulära. Personalen har fått större avdelningar där bättre möjlighet finns att dela in barnen i mindre grupper och arbeta utifrån lärgruppernas intressen. Vår nya matsal bidrar också till att ge barnen inflytande och delaktighet när de nu får ta mat själva, säger Maria Carlsson, rektor på Lindbackens förskola.

En hög grad av miljöhänsyn och hållbarhet präglar Lindbackens nya förskola, som certifierats enligt Miljöbyggnad silver. Förskolans stomme är exempelvis byggd av massivträ, vilket innebär minskade koldioxidutsläpp, medan uppvärmning och varmvattenproduktion sker med hjälp av biobränsle. Såväl byggnad som gård är byggda med giftfria material och taket har försetts med solenergianläggning.

– Det känns mycket bra att vi på ett trivsamt sätt kunnat förena barnens intressen med hållbara och klimatvänliga lösningar i och kring fastigheten. Vi på Skolfastigheter känner stor stolthet över den nya förskolan och hoppas den blir till stor glädje för verksamheten och alla barnfamiljer i Lindbacken, säger Peter Walhed, fastighetschef på Skolfastigheter.

PÅ bilden: Bandklippning med rektor Maria Carlsson, förskolebarnen Alva och Noelle samt Jennie Claesson, ordförande i utbildningsnämnden. I bakgrunden: Skolfastigheters fastighetschef Peter Walhed och Therése Berglind, fastighetsförvaltare