Nyheter

Optimera tar täten för att hjälpa sina kunder med klimatdeklarationer

Lagen om klimatdeklarationer för byggnader började gälla den 1 januari 2022. Den nya lagen innebär att byggherren ska redovisa den klimatpåverkan som uppstår under byggandet i en så kallad klimatdeklaration, ett arbete som påverkar landets byggentreprenörer.

Materialleverantörer ansvarar för att ta fram EPD (miljövarudeklaration) för sina produkter. Men att läsa och tolka en EPD, samt beräkna rätt värde inför klimatdeklarationsarbetet, är inte helt enkelt. En EPD innehåller mycket information för produkter i olika funktionsenheter, det försvårar jämförelsen av produkters klimatpåverkan.

Bygghandelskedjan Optimera är positiv till lagen och dess möjliga påverkan för klimatet. Men Optimera inser också vilka utmaningar lagen får för sina kunder, därför har man sökt en lösning för att hjälpa kunder att enklare kunna välja produkter med lägre klimatavtryck och med klimatdeklarationer.

– Vi insåg att det tar tid för våra kunder att hitta relevant klimatinformation för just den eller de produkter som ska byggas in i ett projekt. Dessutom måste information omsättas och beräknas för att bli jämförbar, säger Henrik Björk hållbarhetsansvarig för Optimera och fortsätter:

– Vi har nu hittat ett verktyg för att kunna hjälpa kunder redan vid produktvalet men också för att kunna stötta vid klimatdeklarationer.

Valet föll på Prodikt – ett verktyg som sammanställer innehållet i produkters EPD:er för att sedan sammanfatta data i jämförbara tal. Parterna har nu inlett ett projekt i syfte att inkludera produktutbudet som säljs via Optimera i verktyget. Därefter kan data användas som stöd både inför produktval och vid klimatdeklarationer, helt kostnadsfritt.

– Vårt samarbete är ett bra exempel på hur två organisationer tillsammans kan bidra till en snabb och effektiv omställning i enlighet med den nya lagen, säger Rasmus Ekberg, vd för Prodikt och avslutar: Via Prodikt får Optimera och deras kunder en kvalitativ och heltäckande information på klimatpåverkan för både produkter och projekt, samtidigt ger plattformen en tydlig överblick på nivån av cirkularitet och koldioxidutsläpp från materialen som byggs in.

– Miljöfrågorna står högt på agendan för Optimera och ämnet blir allt viktigare för våra kunder varför det var viktigt att hitta en smart lösning på klimatdeklarationen för oss, våra kunder men också för våra leverantörer, säger Daniel Bik, vd Optimera Svenska AB och avslutar: Vi avser att använda verktyget effektivt för att ge kunder möjlighet att välja rätt produkter men även för att hjälpa dem med klimatdeklarationen. I detta krävs samarbete mellan branschens alla parter.

För mer information om Prodikt, se här:

https://app.prodikt.com/#/main/