Nyheter

Liljewall rekryterar ny hållbarhetsstrateg

Den 2 maj tillträdde Madeleine Nobis som Liljewalls nya hållbarhetsstrateg. Madeleine kommer närmast från Sweco Architects där hon har arbetat som studiochef med fokus på affärsutveckling och hållbarhetsfrågor. Med tjugo års erfarenhet och specialisering inom hållbar samhällsutveckling har hon utvecklat djup förståelse för kvalitativa livsmiljöer och arkitektur som håller över tid. 

På Liljewall är hållbarhet en integrerad del av arkitekturen, arbetssättet och affären. Ambitionen är att skapa ett hållbart och jämlikt samhälle som inte förbrukar mer resurser än vad ekosystemen kan återskapa.

Genom rekryteringen av Madeleine Nobis vill Liljewall fortsätta att stärka och utveckla sitt hållbarhetsfokus. Under 2021 utvecklade kontoret digitala verktyg som integrerar klimatberäkningar direkt i 3D-modellen. Arbetssättet genererar projektspecifik förståelse över klimatpåverkan på byggdelsnivå och ger därmed tydlig och väl underbyggd data från vilken klimatsmarta beslut kan tas tidigt i projektprocessen. Det här arbetssättet är något Madeleine kommer utveckla ytterligare tillsammans med kollegorna på Liljewall.

– Som hållbarhetsstrateg blir min roll att tillsammans med alla kompetenta kollegor, se till att vi gör vad vi kan för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Just nu har bygg- och anläggningsbranschen ett stort fokus på att minska klimatpåverkan, vilket är absolut nödvändigt. Här ser jag att vi kan hjälpa våra kunder att, med hjälp av våra tydliga och pedagogiska verktyg, förstå projektens klimatpåverkan och att redan i tidiga skeden fatta beslut som bidrar till att minska den, säger Madeleine.

Madeleine poängterar även att det är nödvändigt att minska utvinningen av jungfruliga material och i stället nyttja och förädla det redan befintliga.

– Vi arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och ljusdesigners har den kompetens marknaden behöver för att inventera, gestalta och projektera med återbrukade material och produkter. Men också att tänka om och hitta helt nya användningsområden för det som kanske inte går att återbruka i sin nuvarande form, fortsätter Madeleine.

Samtidigt understryker Madeleine vikten av att inte tappa bort de sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågorna under resan mot minskad klimatpåverkan och klimatneutralitet.

– Vi måste bygga samhället för alla. Det handlar om att utforma miljöer som är tillgängliga, användbara, jämställda och trygga. Att utgå från FN:s 17 Globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030, med sina 169 delmål, är något som jag har arbetat mycket med. Ibland uppstår motsättningar mellan dem men ofta förstärker de varandra, vilket vi kan hjälpa våra kunder att se och navigera i.

Madeleine Nobis anslöt till Liljewall den 2 maj 2022 och är stationerad på Malmökontoret. Hon kommer börja med att besöka alla företagets kontor för att lära känna sina nya kollegor.

– Vi välkomnar varmt Madeleine till oss på Liljewall. Hon ansluter till ett kontor med vana att ifrågasätta den vanliga, enkla lösningen och viljan att diskutera bästa lösningen för en långsiktig produkt. Vi ser fram emot att, tillsammans, bli lite bättre för var dag, säger Niclas Sundgren, VD på Liljewall.