Nyheter

Ökat intresse för hållbar arkitektur och internationell satsning

Ökat intresse för hållbar arkitektur kombinerat med en internationell satsning gör att White Arkitekter under år 2021 ökade i omsättning och stärkte sin lönsamhet, trots pågående pandemi. 

White Arkitekters omsättning ökade under år 2021 med 30 miljoner kronor till 769 miljoner kronor, jämfört med år 2020. White Arkitekters studios i Oslo, London och Stuttgart växte men tillväxten förklaras främst av återhämtningen i Stockholm och Göteborg. Övriga kontor i Sverige påverkades inte lika markant av pandemin under 2020 och upplevde en fortsatt god marknad under 2021.

– Flera länder där vi verkar har genomgått en ekonomisk återhämtning. Efterfrågan på bostäder och vårdbyggnader är god och vi ser en begynnande återhämtning inom den kommersiella sektorn. Vi ökar i omsättning och förbättrar vår lönsamhet, samtidigt som vi fortsätter vår resa mot målet att bli klimatpositiva i alla våra projekt från 2030, säger Alexandra White, vd White Arkitekter.  

Under 2021 färdigställdes Magasin X i Uppsala och Nodi i nya Hovås, båda kontorsbyggnader i trä. Samtidigt fortsatte arbetet med Whites största projekt just nu, Nya Sjukhuset i Malmö. Satsningen på digitalisering och innovation växte 2021. Whites egen digitaliseringspraktik, Digital Matterhjälper nu samhällsplanerare att realisera hållbara byggda miljöer genom digitalisering, design och data.

– Vi bygger attraktivitet, stärker platsers varumärken och skapar fastighetensvärden samtidigt som vi driver omställningen till ett hållbart liv. Efterfrågan ökar här i Sverige och vi ser möjligheter att växa i Norge, Storbritannien och Tyskland. Vi ser en stabil och ökad efterfrågan på våra tjänster inom hållbar samhällsbyggnad och arkitektur, säger Alexandra Hagen, vd White Arkitekter.

Under år 2021 vann White Arkitekter 14 tävlingar, parallella uppdrag och markansvisningstävlingar i bland annat Stuttgart, Riga och Montreal. Hösten 2021 utsågs White Arkitekters innovation ReCapture till vinnare i kategorin mest innovativa fastighetsaktör på Business Arena Tech Awards.

Ta del av bolagets års- och hållbarhetsrapport:

här.