Nyheter

Telia med grön reservkraft på flera basstationer

Vid ett längre strömavbrott i Norge säkerställer reservkraft vid basstationerna att mobiltäckningen inte går förlorad. Telia intensifierar nu användningen av vätgas som bränsle för reservkraften och levererar därmed ett grönt alternativ till dagens dieseldrivna enheter. Sju basstationer över hela landet ska nu förses med en enhet där utsläppen enbart är vattenånga och värme.

Telias första basstation med grön reservkraft stod klar i Tønsberg 2016. Lite senare fick en basstation i Nydalen i Oslo samma lösning och nu följer sju basstationer: tre i Finnmark, två i Agder, en i Sogn og Fjordane och en i Troms .

– När elnätet går sönder kommer även basstationerna som ger mobiltäckning att få problem. På begäran av myndigheterna är alla våra basstationer utrustade med nödström mellan två och fyra timmar med batterier. De stationer som har uppgraderats i samband med Nkoms program för Förstärkt Ekom är idag säkrade med hjälp av en extra dieselgenerator. Vätgassystemet som vi nu ska bygga vid basstationer i Vardø, Vadsø, Lakselv, Bygland, Iveland, Nordreisa och Solund är ett mycket miljövänligt alternativ, säger Georg Svendsen, chef för infrastruktur på Telia Norge.

Telias satsning viktig

Kommunikationsverkets (Nkom) utvecklingsprogram för förstärkt ekom ska stärka infrastrukturen i mobilnät med reservkraft och anslutningar i utvalda kommuner. Kravet är 72 timmars drifttid vid strömavbrott för att ge täckning till beredskapscentraler i kommunen – vanligtvis kommunhuset med omnejd – vid extremväder och andra katastrofer. Kommuner och områden väljs ut av Nkom i samarbete med Statsförvaltare, Direktoratet för säkerhet och beredskap (DSB) och verksamhetsutövarna.

– Telias satsning på hållbara alternativ för bland annat nödkraft är viktig. På Nkom kommer vi att utmana teleoperatörerna ytterligare i framtiden när det kommer till hållbara alternativ, säger Elise Lindeberg, säkerhetsdirektör på Nkom. – Ett av Nkoms viktigaste fokusområden framåt är hållbara åtgärder och alternativ som bidrar till att minska miljö- och klimatavtrycket. Med en solid och pålitlig digital infrastruktur från teleoperatörerna, med bra gröna tekniska lösningar, kan telebranschen ge viktiga bidrag till hållbara åtgärder, affärsutveckling och innovation i hela landet.

Grönt skifte för reservkraftsproduktion

För några år sedan utmanade Nkom teleoperatörerna till mer miljövänliga sätt att driva enheterna än de traditionella dieseldrivna nödenheterna och Telia Norge har redan arbetat med detta i flera år:

– Vi var först i Norge med att använda vätgas som bränsle för ett reservkraftsystem i ett mobilnät. Systemet avger inga miljöfarliga avgaser och det är praktiskt taget ljudfritt i drift. Dessutom är servicebehovet mindre än med en traditionell enhet, och bränslecellsenhetens normala livslängd är 15-20 år. Vid slutet av sin livslängd kan vissa komponenter i bränslecellen bytas ut och sedan tas i drift igen. Detta minskar avfallet och sparar kostnader jämfört med att köpa en ny. Att restaurera en bränslecell kostar bara 30 procent av inköpspriset och du får samma garanti som genom att köpa en ny, förklarar Svendsen.

Telia Norge kommer framöver att ha fler basstationer med vätgas som bränsle till enheterna: – Vi planerar att installera lösningen på ytterligare sex basstationer 2022, och är också i färd med att titta på lösningar för basstationer som kommer att ingå av Enhanced Ekom-programmet nästa år, säger Svendsen.

Hur det fungerar

Vätgascellen består av två små hytter där vätgasflaskorna finns – dessa är placerade nära den befintliga basstationen. Vätgasen levereras via rör till stugan stationen ligger i, där det finns en ventil som minskar trycket på vägen. Vätgasen tillförs sedan tillsammans med luft i bränslecellen och tillsammans skapar de en reaktion som ger oss elektricitet. Bränslecellen kopplas till likriktare och tar då över strömförsörjningen vid nätavbrott. Detta styrs av styrenhetsmodulen som sedan kopplas till Telias egna larm.

På bilden: Georg Svendsen, infrastrukturchef på Telia Norge, framför den vätgasdrivna reservkraftslösningen på taket till Telias tidigare lokaler i Nydalen.