Nyheter

Klimatförbättrad betong besparar NCC utsläpp motsvarande 60 000 mil bilkörning

I Mölndals Innerstad bygger just nu NCC det nya kontorshuset MIMO. Projektet är totalt 38 000 kvm BTA och omfattar nyproduktion av främst kontor, handel och serviceytor samt en renovering av en befintlig byggnad.

Thomas Betong, som ingår i Thomas Concrete Group har levererat ca. 2 500 m3 av sin klimatförbättrade betongprodukt Thomarön till projektet MIMO. Det innebär en besparing av ca. 100 ton CO2 för projektet – motsvarande 60 000 mil av bilkörning.

Nya arbetsplatser är en viktig del i NCC:s stora stadsutvecklingsprojekt som pågår i Mölndals innerstad. Genom grön, ekonomisk och social hållbarhet är målet att skapa en levande och attraktiv stadskärna för boende i kommunen, pendlare och arbetande i närområdet.

Val av byggnadsmaterial är en central fråga i vårt hållbarhetsarbete. Att välja klimatförbättradbetong från Thomas Betong bidrar till en hållbar utveckling för oss, våra kunder och församhällsutvecklingen, säger Sarah Pennycook, Fastighetsutvecklare, NCC Property Development.

Genom att Thomas Betong involveras tidigt i byggnadsprojekt kan både konstruktion och betong optimerats för att hålla nere klimatavtrycket med upp till 50% i förhållande till traditionell betong.

– Vi involverades redan i planeringsfasen och kan då optimera både betongen och konstruktionen.När man använder sig av traditionell standardbetong i tjockare konstruktioner bildas en kraftigvärmeutveckling. I detta fall har vi kunnat ta fram en betong som både är betydligt bättre för miljönmen som också minskar värmeutvecklingen i de tjocka konstruktionerna, säger Oscar Löfgren,Teknisk Säljare, Thomas Betong.

MIMO kommer att stå färdigt efter sommaren 2024 och blir miljöcertifierad enligt BREEAM Excellent. Certifieringen innebär att NCC tar ett helhetsgrepp kring byggnaden och den närliggande omgivningen.

– Våra hållbarhetsmål tvingar oss att tänka nytt och klimatsmart överlag. Det handlar om att göraaktiva val i alla skeden och aspekter som främjar en hållbar utveckling. Vårt samarbete medThomas Betong har fungerat fantastiskt. Att vi minskar utsläppen i så hög grad är ett objektivt bevispå att den lever upp till våra högt ställda miljömål, säger Sarah.

Foto: TMRW