Nyheter

E.ON fasar ut förbränningen av plast

Detaljerade analyser av bränsleavfall ska hjälpa E.ON att minska plastförbränningen. Nu avskiljs plast från cirka 20 ton blandat avfall och skickas till Tyskland för utredning.

– Vi ska minska mängden förbränd plast med 20 procent fram till 2025 – och med 55 procent fram till 2030, säger Anette Blücher, chef för E.ONs Energy Infrastructure Solutions.

Den tyska analysen ska ge svar på hur E.ONs eldningspannor måste anpassas för att klara ett avfall med minskade plastmängder.

– Förutom att ge svar på vilka investeringar som är nödvändiga i våra pannor ska detta att ge oss tillgång till ny och detaljerad kunskap om hur mycket av plasten vi tar emot som kan återvinnas, vilket är kunskaper vi idag saknar. Vi ska dela analysen med aktörer som ligger tidigare i plastkedjan, till exempel plastproducenter, industrier och fastighetsägare för att med gemensamma krafter bygga smarta lösningar för minskad förbränd plast, säger Anette Blücher.

E.ON genomför andra åtgärder för att minska plasten. Sedan ifjol används differentierade mottagningsavgifter på avfallsbränslen, för att få tillgång till bränsle med lågt plastinnehåll. Ett samarbete i Barkarbystaden i Järfälla syftar till att undersöka och validera olika typer av åtgärder för att förbättra utsortering av plast från hushållsavfall i flerbostadshus. E.ON har också infört plastbegränsande klausuler som standard i avfallsbränsleavtal.

– E.ON ska göra det som står i vår makt för att fasa ut plasten från förbränningen. Och bäst vore förstås att stoppa plasten tidigt, det vill säga att minimera mängden plast i vårt samhälle, att göra den plast som tillförs samhället återvinningsbar och att sortera ut plast innan den hamnar i värme- och energiproduktion, säger Anette Blücher.

Enligt Naturvårdsverket kommer mellan 92 och 97 procent av de fossila utsläppen från Sveriges energiåtervinning från plastförbränning. År 2020 kom 2,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter – eller sex procent – av Sveriges utsläpp från energiåtervinning ur restavfall.