Nyheter

Skogslandslaget: Kampanj som belyser hus Sverige skogsägare brukar skogen hållbart och klokt

Skogslandslaget är en kampanj vars syfte är att belysa hur Sveriges skogsägare brukar skogen på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Konceptet bygger på något som engagerar de allra flesta – sport.

– Tillsammans bildar våra 313 084 skogsägare världens största landslag, säger Sofia Lindblad, projektledare på LRF och ansvarig för kampanjen.

I Sverige ägs cirka 48 procent av den produktiva skogsmarken av familjeskogsbrukare. Syftet med kampanjen är att höja kunskapen om familjeskogsbruket och bygga förtroendet för alla de människor som genom sitt företagande bidrar med förnyelsebar råvara till samhället. Målgruppen är primärt personer som bor i större städer eftersom att kunskapen om svenska skogsägare generellt är något lägre där.

– Många är relativt oinsatta i dagens svenska skogsbruk och vem som äger och brukar skogen. Och för att fånga deras intresse har vi tagit fram en kampanj som sticker ut. Sport är något som berör och som alla har en relation till. Eftersom sportvärldens språk, stil och referenser även kan kombineras med skogsbruket har vi skapat vi en kampanj som med glimten i ögat lyfter fram skogsägares bidrag till Sverige, säger Sofia Lindblad.

Genom avväpnande kommunikation, byggd på ödmjukhet, känsla och humor, ska kampanjen visa hur familjeskogsbrukarna tar ansvar för skogen de brukar och hur det bidrar till mångfald och samhällsnytta. Materialet baseras på intervjuer med cirka tio skogsägare från Norra Skog, Södra och Mellanskog. De har fått berätta om vad just de gör för att bruka sin skog på ett ansvarsfullt sätt. Intervjuerna har blivit underlag för annonser, filmer och artiklar.

– Många saknar kunskap om hur familjeskogsbruk bedrivs, och jag önskar att fler förstod att det ansvarsfulla brukandet av skog på ett positivt sätt bidrar till klimatnyttan. Skogen är en viktig del av klimatomställningen och jag känner stolthet över att som skogsägare vara en del av detta. Därför tycker jag att den här kampanjen är jätteviktig. Konceptet har ett budskap som många kan ta till sig, även de som inte är intresserade av skogsbruk. Kampanjen är också ett bra sätt att visa på hur många enskilda skogsägare vi faktiskt är i Sverige, säger Elisabeth Hidén, skogsbrukare.

Kampanjen går live den 30 maj och kommer bland annat synas i sociala medier, utomhus och i tidningar. Alla Sveriges skogsbrukare kan engagera sig.

– Du som skogsägare är en del av Skogslandslaget. Förutom att sprida kampanjen genom att berätta om den, kan du såklart gilla, dela och kommentera när du möts av den i sociala medier. Alla skogsägare som är medlemmar i LRF, Norra Skog, Södra eller Mellanskog kommer även i början av juli ha möjlighet att få sitt eget unika landslagsnummer att använda i sociala medier, säger Ulrica.

Läs mer på:

www.skogslandslaget.se