Nyheter

Ingå i Svensk Radonförenings expertgrupp hållbart byggande

Svensk Radonförening startade förra året en arbetsgrupp med fokus på hållbart byggande. Tanken med expertgruppen har varit att fokusera på vad som krävs för att få minimal radonhalt vid nybyggnation samt att vara behjälplig till kommuner, myndigheter, forskare, miljöansvariga samt politiker för att stödja med den senaste spetskunskapen och erfarenhetsutbyte. Svensk radonförening har även ordnat workshop ihop med andra branschorganisationer.

Nu tar expertgruppen ett ytterligare steg och vill i denna process ta fram ett stöddokument. Därför bjuder Svensk Radonförning in medlemmar och forskare till att ingå i expertgruppen för att ge sina perspektiv för att få ett mer hållbart byggande. Expertgruppen hållbart byggande skall fokusera på vad som krävs för att få minimal radonhalt vid nybyggnation.

Det talas också mycket om hållbart byggande men vad innebär det egentligen. För Svensk Radonföreningen handlar det främst om god inomhusmiljö. En stor utmaning för byggnadsbranschen som till viss del skiljer sig från många andra branscher är byggnaders förhållandevis långa livslängd, det vill säga de val vi gör idag får vi leva med i minst 50 år.

Idag handlar det ofta nästan bara om vilket materialval vi gör men vi behöver ha ett fokus på ett långsiktigt miljötänk. Något som är ett hållbart byggande idag behöver inte vara det i framtiden. Det är viktigt få den långsiktigheten. Uran-238 har en halveringstid på 4,5 miljarder år och därför måste vi hantera radonrisken för all framtid. Hållbart byggande för ett hållbart samhälle.

Kontakt:

Karolina Jernelid

Koordinator för expertarbetsgruppen hållbart byggande

[email protected]