Nyheter

Västerport – en hållbar stadsdel i Varberg

Ambitionerna är höga för Västerport. Kommunfullmäktige har antagit ett inriktningsbeslut. Där slås fast att området ska ligga i framkant när det gäller hållbar utveckling.

Här är några av byggstenarna som kommunen arbetar med för att göra Västerport till en hållbar stadsdel.

Ett hållbarhetsprogram som uppdateras regelbundet
Certifiering enligt Citylab
Samverkan med byggaktörerna i allt från mobilitet till resurshushållning
En social konsekvensanalys (SKA) är framtagen
En ekosystemtjänstanalys är framtagen
Ett kontinuerligt arbete med dialog i olika former

I takt med att utvecklingen inom hållbarhet går framåt uppdateras hållbarhetsprogrammet. En revidering gjordes 2019 och ännu en revidering antogs av kommunstyrelsen i mars 2022. Den senaste versionen av hållbarhetsprogrammet är genomförd i samverkan med byggaktörerna i etapp 1. Den har ett större fokus på den sociala hållbarheten än tidigare och innehåller också ett större antal åtgärder som gäller för både kommun och byggaktörer.

PÅ bilden: Planeringsarbetet av etapp 1 i Västerport hållbarhetscertifieras enligt Citylab.