Nyheter

Cirkulärt byggande – bygg för en hållbar framtid

Text: Raksystems

Genom återbruk av byggmaterial och installationer kan vi tillsammans spara på planetens resurser. Vi minskar på CO2-utsläpp i och med att vi kan undvika att ständigt producera nytt material samt att vi minskar mängden avfall. Ett givet steg mot en mer hållbar värld helt enkelt!

Återbruk är relativt nytt inom bygg- och fastighetsbranschen. Eller rättare sagt, tanken och medvetenheten kring återbruk har funnits länge, att praktisera det är relativt nytt. Mycket kring återbruk rimmar bra ihop med det som vi på Raksystems står för – Välmående byggnader, människor och miljö. Det känns därför givet att vi gräver djupare inom området för att kunna erbjuda våra kunder hjälp när det kommer till denna typ av tjänst.

Skillnad på återbruk och återvinning

Återbrukat material används igen utan att man behöver processa materialet. Man behöver till exempel inte smälta ner metallen och göra en ny produkt. Då är det återvinning.
Exempel:
– Krossa och smälta glaset och göra nya glasprodukter= återvinning
– Diska glasflaskan och använda på nytt = återbruk

Cirkulärt byggande och återbruk jämfört med linjärt byggande

Cirkulärt byggande står i motsats till linjärt byggande.

Linjära processer är vi mer vana vid. Man bygger nytt, sliter ut, kastar på soptipp/deponi eller förbränner. Så gott som allt byggmaterial och inredning är nyproducerat.

Cirkulära processer. Man bygger nytt med tanke på framtiden redan från början. Kan den här nya skolbyggnaden lätt anpassas till ett nytt användningsområde vid nya behov till exempel byggas om till bostäder. Eller kan teglet på fasaden användas på nytt till, eller i, en annan byggnad.

På Raksystems kan vi utföra en återbruksinventering åt beställaren, något som Malin Christersson och Tomas Johansson gjort. Vi är även uppdragsledare för miljö- och återbruksinventering i Stockholms stads pilotprojekt i Slakthusområdet. Miljöinventering och återbruksinventering är utförda och särskilda upphandlingskrav kommer att ske för att främja återbruk.

Tack vare all den kompetens som vi har inom vår koncern så kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ett helhetspaket i allt från återbruk, – och miljöinventering till samordning och återbruksplan.

Fördelar med återbruk:

Minskar klimatpåverkan bland annat genom minskat CO2-utsläpp i projektet

Minskar mängden avfall

Bidrar till en mer hållbar miljö

Raksystems hjälper kunderna med bland annat:

Återbruksinventera & Miljöinventera

Fuktinventera

Bedöma byggnadskonstruktioner

Provtagning av till exempel tegel för bedömning av hållfasthet m.m.

Miljösamordning

LCA-Analys

Vill du veta mer, kanske sitter du själv i eller med ett projekt där detta tänk och handling kan vara användbart? Välkommen att höra av dig till Malin Christersson på Raksystems.