Nyheter

IT projekt med hållbarhetsfokus i Åsele

Sedan ett flertal månader tillbaka har Åsele kommun och Tasudrets Vind AB legat i förhandlingar gällande etablering av ett datacenter med fokus på återanvändning av samhällets resursanvändning. Åsele kommun har genom kommunledning, representanter för Åsele Kraft, näringsliv och företagsetableringar, i hård konkurrens vunnit etableringen av företaget.

Tasundrets Vind AB jobbar med byggnation och drift av datahallar med fokus på cirkulär ekonomi. Företaget ska ta vara på spillvärme igenom att ansluta sin anläggning till växthus eller på andra sätt dra nytta av den överskottsvärme som deras anläggningar genererar.

Frederik Vyncke är representant för Tasudrets Vind AB och säger i ett uttalande att det som avgjorde att valet hamnade på Åsele är det stöd som företaget upplever från alla delar av kommunen, i kombination med den öppenhet som finns för ny och innovativ teknik.

– Vi har fått våra behov avseende mark och kraft tillgodosedda på Norrstrands industriområde, vilket gör att vi snart kan påbörja första delen med ett Proof of Concept för att säkerställa allting innan vi startar byggnationen, berättar Frederik Vyncke.

Proof of Concept innebär att det genomförs ett testkoncept innehållandes alla de viktiga funktioner som projektet innefattar – med syfte att klarlägga att konceptet fungerar i realiteten.

Utöver de arbetstillfällen som etableringen av den nya anläggningen kommer att generera berättar Frederik Vyncke att företaget även förbereder för att kunna erbjuda utbildningar inom teknik och data.

– För oss är det viktigt att ge tillbaka till samhället där vi etablerar oss, och utbildningsmöjligheter där mycket praktik sker, kommer att ge Åsele en särställning och ytterligare stärka kommunens attraktionskraft, förklarar Frederik Vyncke.

Proof of Concept väntas träda i kraft i september 2022 – därefter kommer företaget att planlägga byggnationerna i större skala.