Nyheter

NTM-koncernen satsar på en fossilfri fordonsflotta på Gotland tillsammans med CTEK

NTM-koncernen jobbar aktivt med att anpassa sin verksamhet efter de 17 globala målen som är uppsatta av FN:s medlemsländer. Fokus under 2022 ligger bland annat på hållbar produktion & konsumtion. Som ett led i detta arbeta har man bland annat valt att installera ett antal laddpunkter på Gotland där man har verksamhet.

NTM, Norrköpings Tidningars Media, är en av Sveriges största koncerner för lokal media. Det är ett stiftelseägt bolag där det fria och oberoende ordet ligger till grund för verksamheten. På Gotlands Media, som är en del av NTM-koncernen, har man de senaste åren jobbat aktivt med frågor kring hållbarhet.

Att säkerställa både hållbar produktion och konsumtion i alla led i företagets arbetsvardag inkluderar allt från sophantering till återbrukade kontorsmöbler. Det innefattar även 100 procent eldrift när det kommer till alla redaktionsbilar. Något som kräver laddpunkter.

– Våra journalister är ute på jobb under större delen av dagen och kraven från oss är höga på en hållbar infrastruktur kopplat till laddning av våra bilar, säger Johan Mattisson, vd på Gotlands Media.

Valet föll på Chargestorm Connected 2 från CTEK när NTM-koncernen behövde nya laddpunkter. En modern laddbox som monteras antingen på vägg eller på stolpe.

– Laddarna från CTEK passar våra behov perfekt. Det är en smidig lösning med lastbalansering, dubbeluttag i ett kompakt format. Dessutom kommer de med en bra applösning för framtida laddning av medarbetares privata elbilar, förklarar Johan Mattisson.

Laddpunkterna installerades av en lokal elektriker som hade nära kontakt med supporten hos CTEK. Laddstolparna kommer att driftsättas under juni månad 2022.

– Totalt kommer vi ha fyra stycken elbilar som behöver laddas och då främst under nattetid. Vi kommer att använda oss av öronmärkta RFID-taggar som är kopplade till varje bil för att enkelt kunna följa strömförbrukningen, berättar Johan Mattisson.

Tidigare har CTEK även hjälpt NTM-ägda Svensk Hemleverans i deras arbete med att skifta mot en helt fossilfri fordonsflotta. Detta genom att leverera laddinfrastruktur och kringtjänster på flera orter i Sverige.

– Båda dessa samarbeten är bra exempel på hur olika aktörer kompletterar varandra i Sveriges förflyttning mot hållbara transporter, med fler laddningsbara fordon på vägarna, säger Daniel Forsberg, Marknadschef EV CTEK.