Nyheter

Vattenfall Eldistribution deltar i AGON – för en accelererad grön omställning i Norrbotten

För att möjliggöra den historiska omställning som sker i Norrbotten just nu, med både nya företag som vill etablera sig och befintliga företag som ställer om och elektrifierar, krävs en nära samverkan med alla inblandade aktörer.

Därför deltar Vattenfall Eldistribution i intressentnätverket ”AGON”, Accelererad Grön Omställning i Norrbotten, vars gemensamma syfte är att accelerera den gröna omställningen i Norrbotten genom effektiv tillståndsprövning och modern regeltillämpning.

Nätverket sammankallas av landshövdingen i Norrbotten, Lotta Finstorp, och Cecilia Zetterström, enhetschef Kund & Marknad, deltar för Vattenfall Eldistributions räkning.

– Det som händer i Norrbotten nu är en fantastisk möjlighet för regionens utveckling, för innovationskraften i Sverige och framförallt för klimatet. Som elnätsföretag och ägare av regionnätet i regionen har vi en viktig roll i möjliggörandet av omställningen, men för att lyckas med vårt uppdrag behöver vi samarbeta och samverka med alla som kan påverka utfallet och takten i omställningen. AGON ger oss möjligheten att möta kunder, intressenter och beslutsfattare i tillståndsprocessen för att gemensamt söka lösningar för att snabbare och med samsyn göra omställningen möjlig, säger Cecilia Zetterström.

Utöver Vattenfall deltar även Svenska Kraftnät, SSAB, LKAB, H2 Green Steel, Försvarsmakten, Trafikverket, Fossilfritt Sverige, Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Luleå kommun, Bodens kommun, Gällivare kommun och Peter Larsson, regeringens samordnare för Norrbotten och Västerbotten.