Nyheter

Vann genom tuff satsning på hållbarhetsprofil

Den nationella inköpscentralen Sinfra har tecknat ramavtal med Lambertsson. Detta efter att Lambertsson vunnit en upphandling om att leverera maskiner, verktyg, bygg-el, bodar och övrig utrustning.

Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Bolaget har sedan tidigare ett avtal med Sinfra om utrusning för avstängning av trafik. Sinfra är en upphandlingsorganisation som omfattar drygt 500 bolag som bedriver verksamhet inom fjärrvärme, VA och el.

– I och med detta avtal kan vi leverera hela vårt produktutbud och få ett mer komplett erbjudande gentemot Sinfra, säger Per Hovbrandt, marknadschef för Lambertsson. I praktiken blir det en effektivisering för dem i och med att de nu endast behöver en leverantör i varje projekt.

Lambertssons engagemang kring hållbarhet var en bidragande orsak till att man valdes ut som en av Sinfras leverantörer. I upphandlingen utvärderades parametrar som en klimatsmart maskinpark och fossilfria transporter.

– Vi blir väldigt glada över att värderas högt avseende vår miljöprofil. Det visar att vårt långsiktiga arbete med hållbarhetsfrågor bär frukt. Jag är övertygad om att det moderna sätt som Sinfra tar sig an miljöfrågor i upphandlingar på sikt är vägledande för hela branschen.

Ramavtalet har redan trätt i kraft och sträcker sig till maj 2024 med möjlighet till förlängning i ytterligare två år på initiativ av Sinfra.