Nyheter

Schneider Electric uppdaterar Resi9-serien med produkter av återvunnen plast som minskar klimatavtrycket

Schneider Electric har uppdaterat produktserien Resi9 med brytare av återvunnen plast som minskar klimatavtrycket. Med miljömärkningen Green Premium har serien kvalitetssäkrats med erkända miljökrav samtidigt som det finns tydlig information om farliga substanser, miljöpåverkan och anvisningar för slutet av produktens livscykel.

– Förra året rankades Schneider Electric som världens mest hållbara företag av Corporate Knights. Vi arbetar ständigt för ökad hållbarhet inom olika områden, säger Peter Ljungqvist, produktchef för normprodukter på Schneider Electric. Nu har vi anpassat delar av våra existerande artiklar och gjort dem ännu mer hållbara.

Det är dvärgbrytare och jordfelsbrytare i Resi9-serien som nu tillverkas av återvunnen plast. De flesta nya installationer av elcentraler i hemmen görs med dvärgbrytare och jordfelsbrytare och genom att använda mer återvunnen plast blir därför det totala klimatavtrycket lägre. I Sverige kommer mer än 80% av Resi9-apparaterna att vara tillverkade av återvunnen plast. Eftersom apparaterna har samma tekniska egenskaper som tidigare kan samma artikelnummer och E-nummer användas.

– Nu kan man som slutkonsument påverka elinstallationen i sitt hem och välja att bygga ett hus med hållbara produkter, säger Peter Ljungqvist. Det är något som samtidigt uppskattas av husbyggarna och husleverantörerna, eftersom återanvändning och att bygga med återvunnet material ingår i deras hållbarhetskoncept.

Resi9-produkter består av återvunnen plast från industri- och konsumtionsavfall, vilket gör att Schneider Electric använder mindre nytillverkad plast i sina brytare.

Det är därför ett steg mot att minska mängden avfall och ett steg mot cirkularitet, där avfallet återanvänds på följande sätt:

Insamling av avfall – Konsumtions- och industriavfall hämtas från utvalda platser

Sortering & behandling – Det insamlade avfallet sorteras och behandlas för att skapa plastgranulat

Inköp – Schneider Electric köper plastgranulat från sina partners som säljer återvunnet avfall

Industrialisering – Plastgranulatet används för att producera Schneider Electrics produktserie Resi9

– Resi9 har samtidigt Green Premium-miljömärkning, där vi kvalitetssäkrar hållbarheten i alla delar av verksamheten, alltifrån förpackningar till leveranser och transporter, säger Peter Ljungqvist. Vi har därmed tagit ett helhetsgrepp kring vår hållbarhetspolicy, som är del av ett större hållbarhetstänk i Schneider Electric i stort.

Green Premium är ett program som utvecklades av Schneider Electric 2008. Det står för hållbara produkter och tillhandahåller tydlig information om farliga substanser, miljöpåverkan och anvisningar för slutet av produktens livscykel. Programmet har även uppgraderats med erkända miljökrav och utökats till att omfatta alla erbjudanden inklusive produkter, tjänster och lösningar. Med återvunnet material och energieffektivitet säkerställer Resi9 välbefinnandet för planeten och dess resurser samt garanterar datatransparens. Resi9 är också RoHS- och REACH-kompatibel.

Läs mer om Resi9-produktserien:

här

Läs mer om Resi9 och de återvunna produkterna:

här

Läs mer om Green Premium-miljömärkningen:

här