Nyheter

Banbrytande forskning gör det möjligt att återanvända betong vid nybyggnation

I samband med att ett antal studentbostäder i stadsdelen Brickebacken revs under åren 2019–2020 genererades 13 000 ton betongrester. Rester som skulle lämnas till deponi eftersom de innehåller krom-6, ett hälsoskadligt ämne.

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) hade under en längre tid grunnat på om det inte skulle vara möjligt att återanvända betongrester, eftersom det genom åren blir stora volymer som behöver deponeras.

Betong innehåller krom-6, ett hälsoskadligt ämne vid hantering. I materialanalyser som gjorts i labbmiljö har det visat sig att för mycket av ämnet lakas ur för att betongen ska kunna återanvändas som byggmassa vid byggnation av nya bostäder.

– Det finns många fördelar med att återanvända betong. ÖBO skulle spara stora kostnader på att inte behöva köra materialet till deponi, och inte heller behöva köpa in nytt material. Dessutom slipper vi miljöbelastningen från transporter och brytning av nytt material, förklarar Lisa Jensen, miljösamordnare på ÖBO.

Unik forskning med goda resultat

ÖBO ville ta reda på hur lakningen sker på plats, och inte bara i labbmiljö. I verkligheten förekommer betongen i större mängder, och marken på platsen antogs kunna omvalda krom-6 till krom-3, som är ofarligt för människor och miljö. Man startade ett unikt forskningsprojekt tillsammans med Structor (projektering av byggnation) och Remedy (en grupp forskare från Örebro universitet).

Resultatet av forskningen blev klart hösten 2021 och visade att när lakningen av betongen sker på moränmark i stora fraktioner, lakas inte lika mycket ur som i labbmiljön, och moränen har kapacitet att omvandla det hälsofarliga krom-6 till det ofarliga krom-3.

– Det här är banbrytande, eftersom våra undersökningar visar på ett helt annat resultat än labbtesterna. Med de här resultaten ser vi att betongen inte behöver vara ett framtida miljöproblem som vi bygger in oss i och att vi framåt kan återanvända betong, säger Lisa Jensen.

Forskningen är ensamt i sitt slag och tanken är att man i kommande rivningsprojekt ska kunna nyttja betongmaterialet i nyproduktion. Målet är även att höja kunskapen i frågan både hos andra bostadsbolag och hos tillsynsmyndigheter.

Grönt ljus för återanvändning

Innan sommaren fick ÖBO godkänt från Miljökontoret att använda den tillvaratagna betongen från rivningen i Brickebacken. Nu kan materialet återanvändas som grundmaterial och förstärkningslager under hus, vägar och parkeringsplatser vid kommande nybyggnation.

– Historiskt sett har betong använts fritt. Det var innan man upptäckte att den innehåller krom-6. Därför känns det oerhört roligt att vi nu kan visa på att betongen går att använda på ett säkert sätt. Vi och Miljökontoret är väldigt positiva till att vi får en ökad återanvändning, konstaterar Lisa Jensen.

En del i ÖBOs färdplan mot klimatneutralitet

ÖBO arbetar mot målet att vara klimatneutrala år 2030. Det är ett ambitiöst och viktigt mål, eftersom fastighetsbranschen står för 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp.

För att nå målet har ÖBO arbetat fram en färdplan mot klimatneutralitet. Färdplanen visar hur ÖBO ska prioritera, där fokus läggs på de utsläpp som är störst på totalen, med bäst möjlighet att göra nytta och där det går att mäta att åtgärderna ger resultat. De sammanfattas under områdena energi, byggnation, avfall och mobilitet. Inom varje område ingår årliga verksamhetsmål och aktiviteter som bidrar till att uppnå målen.