Nyheter

Vikten av att kombinera design och material – Med lärdom av det förflutna för att bygga en bättre framtid

Den 11 oktober är en av branschens ledande forskare, Dr Philippe Block, inbjuden som en av talarna under Thomas Concrete Groups branschevenemang om att bygga ett hållbart Göteborg och betongens betydelse i framtiden. För att möta de stora utmaningarna som klimatförändringarna innebär, driver Dr Philippe Block och hans forskningsgrupp forskning och utveckling kring hur historisk strukturell design, i kombination med rätt material, kan återinföras i modern byggnadspraxis.

Dr Philippe Block är professor i arkitektur och struktur vid Institute of Technology in Architecture, vid ETH Zürich i Schweiz. Block och hans forskningsgrupp startade sin karriär med att forska på hur historiska, robusta strukturer är byggda av enkla och naturliga material och hur man på bästa sätt aktiverar material med hög hållfasthet, som betong. Idag fokuserar gruppen mycket på hur dessa strukturella former kan återinföras i dagens byggnadspraktik.

– Det skulle innebära mindre resurser, mindre avfall och ett mer effektivt byggande, där vi kan tänka om kring hur projekt levereras i sin helhet. Vår forskning fokuserar främst på designens potential – men vi måste också använda rätt material på rätt plats, där materialets krafter kan och vill flöda naturligt. Genom att förstå historiska strukturer har vi kunnat hitta färdigheter och verktyg som är exakt rätt metoder för att kunna återinföra rätt geometrier för betongkonstruktioner, säger Philippe Block.

– Vår huvudfokus ligger på design och de vinster rätt design kan medföra, men det som också är spännande med just betong är alla de fördelar som materialet har – det är robust, brandsäkert, har en hög termisk massa, hög tillgänglighet och kostnadseffektivt. Materialmässigt blir betong bara bättre och bättre, säger Philippe Block.

För att minska en byggnads klimatpåverkan måste massan av dess konstruktionselement, det vill säga hur mycket material som behövs, minskas liksom materialets påverkan utifrån ett livscykelperspektiv, menar Philippe Block.

”Jag är övertygad om att betong kommer att vara det mest hållbara materialet”

Gällande den nuvarande situationen i Europa och omställningen av branschen upplever Block att branschen rör på sig – men inte tillräckligt snabbt.

– Jag upplever att regeringar börjar ta till regelverk som begränsar exempelvis koldioxidutsläppen. Det händer saker, men om vi verkligen är på rätt väg mot ”net-zero” och klimatneutralitet – det tror jag inte. Det måste börja tidigare och redan i hur projektet beskrivs och utformas. Detta kan påskyndas av engagerade beställare, men är naturligtvis mer effektivt när det finns ett regelverk som kräver det.

– Om branschen verkligen skulle börja ta till sig det här – att man både driver på själva materialsidan och inte minst på design- och geometrisidan, då är jag övertygad om att betong kommer att vara det mest hållbara materialet. Jag tror inte att det är långt borta. Vi vet också att betong kan levereras i en skala som behövs för den fortfarande kvarvarande byggefterfrågan globalt – och där har vi egentligen inga alternativ, eller hur? Avslutar Philippe Block.

Branscheventet ”Tillsammans gör vi Göteborgs bäst på hållbart byggande”, arrangeras den 11 oktober, på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg.

På Thomas Concrete Groups hemsida finns information om alla ämnen och medverkande:

www.thomasconcretegroup.com/11oktober