Nyheter

10 000 deltagare på Sveriges största digiloga hållbarhetskonferens

Den 15 september arrangerade A Sustainable Tomorrow den nionde upplagan av sin hållbarhets- och framtidskonferens. Årets fokusområde var Halvvägs till 2030 med Gunhild A. Stordalen som keynote speaker. Evenemanget följdes av cirka 10 000 personer på ett 80-tal lokala hubbar runt om i landet, en dubblering jämfört med fjolåret.

Nytt för i år var att konferensen genomfördes som en TV-sändning med en mix av föreläsningar, intervjuer, analyser och kommentarer. Allt livesändes från HETCH i Helsingborg till ett 80-tal hubbar runt om i Sverige, från Luleå i norr till Ystad i söder.

Programledare var Catarina Rolfsdotter-Jansson som guidade deltagarna utifrån fokusområdet Halvvägs till 2030 – hur mäter, räknar och samarbetar vi för att komma i mål i tid? Publiken fick lyssna till inte mindre än 21 experter inom ledarskap, upphandling, finansiering, mångfald, lagar och standarder samt cirkulära affärsmodeller.

Dagens keynote speaker var Gunhild A. Stordalen, grundare och styrelseordförande i EAT Foundation. Hon berättade om hur dagens livsmedelssystem skadar miljön och klimatet samt vår hälsa.

Det finns till exempel stora problem kopplat till klimatutsläpp från livsmedelskedjan, matsvinn, antibiotikaresistens, sjukdomar och minskad biologisk mångfald. Samtidigt finns det hopp då forskningen har kommit långt i arbetet med att identifiera vilka åtgärder som krävs för att ställa om.

Enligt den uppmärksammade EAT-Lancet-rapporten krävs en heltäckande strategi och politik för livsmedelssystem i alla länder med tydliga vetenskapsbaserade mål, där allt från jordbrukssubventioner till offentlig upphandling, skatter och incitament kopplas samman och stödjer nationella kostråd. Först då är det möjligt att skapa tillräckligt med hälsosam mat åt tio miljarder människor utan att förstöra planeten på vägen.

Fredrik Reinfeldt är en återkommande föreläsare hos A Sustainable Tomorrow.

Likt tidigare år levererade han en internationell omvärldsanalys med bäring på de Globala målen. Reinfeldt inledde med att säga att just formulerandet och antagandet av FN:s 17 hållbarhetsmål i september 2015 är en av mänsklighetens främsta bedrifter.

Han varnade dock för att utvecklingen hotas av auktoritära stater och ledare som motarbetar en utveckling byggd på fakta, inkludering, kunskap och goda avsikter. Vidare har pandemin sänkt farten i hållbarhetsomställningen och skapat flera globala problem som fortfarande pågår.

Enligt Reinfeldt behöver världens demokratier som tror på frihet och öppenhet kroka arm och koordinera sina insatser för en globalt hållbar utveckling.

Konferensen avslutades med framtidsinriktad summering av Noura Berrouba, ordförande i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), som framförallt efterlyste ett tydligare ledarskap på alla nivåer; i civilsamhället, näringslivet och politiken.

Den tionde upplagan av A Sustainable Tomorrow anordnas den 15 september 2023.

Foto: Photo87.se