Nyheter

Tidig militär analys påskyndar vindkraftsutbyggnaden

Försvarsmakten har meddelat att de fram till i mars 2023 inte kommer att kunna göra hinderremisser, vilka ger en tidig indikation på hur Försvarsmakten ställer sig till olika vindkraftsprojekt. Därför lanserar konsultföretaget Parachute Consulting tjänsten Wind Mil Screening som ger företag en initial bedömning och analys av planerade vindkraftsprojekt utifrån militära perspektiv.

Parachute Consulting, där nästan samtliga medarbetare har en bakgrund inom försvaret, befinner sig mitt emellan Försvarsmakten och företag som vill etablera vindkraft. Försvarsmakten går just nu på högvarv med dels en historisk tillväxt, dels förberedelser inför ett stundande Nato-medlemskap. Samtidigt finns det många företag som vill bidra till en snabbare elektrifiering och klimatomställning, men vars planer bromsas upp av långsamma tillståndsprocesser.

– Hinderremisserna utgör en viktig del i processen kring vindkraftsetableringar. Försvarsmaktens besked innebär att flera potentiella vindkraftsprojekt riskerar att fördröjas och ta onödigt lång tid. Detta kan påverka den pågående gröna omställningen negativt, menar Tobhias Wikström, vd på konsultföretaget Parachute Consulting AB.

Mot denna bakgrund lanserar Parachute Consulting tjänsten Wind Mil Screening. Den ger företag en initial projektbedömning och analys utifrån militära perspektiv, samt rekommendationer för fortsatt framdrivning.

– Vi är vana vid att göra fördjupade analyser kring olika projekt, varför steget till att göra dessa tidiga och något förenklade screeningar är relativt enkelt att ta. Därmed kan företagen spara både tid och pengar. Dels håller vi tempot uppe i den gröna omställningen kopplat till förnybar energi, dels är företagen mer förberedda vid både samråd och ansökan, säger Tobhias Wikström.

En Wind Mil Screening ersätter inte ett utlåtande från Försvarsmakten och är heller ingen garanti för ett lagvunnet tillstånd då analysen endast innefattar öppen information. Men det finns väldigt många parametrar som ryms inom öppna källor, vilka Parachute Consulting med sin militära erfarenhet och kunskap kan hjälpa företag att analysera:

– Wind Mil Screening kommer sannolikt även att spara tid och resurser hos Försvarsmakten. De får ett bättre underlag som dessutom delvis redan är analyserat av tidigare kollegor ur ett militärt perspektiv. Samtidigt blir det troligtvis något färre ansökningar att behandla, då vi ibland rekommenderar att vindkraftsprojekt avbryts om vi bedömer att möjligheter till samexistens inte föreligger med Försvarsmaktens intressen, avslutar Tobhias Wikström.