Nyheter

Logicenters fortsätter sin storsatsning på solenergi

Logicenters fortsätter sin storsatsning på solenergi genom att skriva avtal om installation av solceller på ytterligare av sina nio anläggningar. Totalt har bolaget byggt solceller med en förväntad årsproduktion på 30 GWh per år – vilket motsvarar hushållsel för hela Mora.

I april offentliggjordes nyheten om att Logicenters påbörjat bygget av Nordens största takbaserade solcellsanläggning i Bålsta. Ett projekt som går i linje med Logicenters och NREP:s ambitioner om att leda utvecklingen mot en koldioxidneutral fastighetssektor där målsättningen är att nå netto noll redan år 2028. Satsningen på förnybar energi har under hösten växt och nu har logistikfastighetsaktören skrivit avtal om att bygga solcellsanläggningar på ytterligare nio av sina anläggningar.

De nya installationerna beräknas ge en årsproduktion på totalt 2,6 GWh, vilket motsvarar el för cirka 520 hushåll. ”När kunder i dag ser över sin distributionskedja går det inte att blunda för konsekvenserna på vår miljö.

– Fastighetssektorns klimatavtryck är för stort för att ignoreras. Att bygga hållbart, med en stor satsning på förnybar energi, är vår viktigaste resa för oss som företag. Vi på Logicenters vill verkligen gå i bräschen och visa vad som faktiskt är möjligt, säger Matthias Kettelhoit, CEO på Logicenters.

Logicenters är i dag verksam i totalt fem länder där man totalt installerat solceller med förväntad årsproduktion på 30 GWh, vilket räcker till hushållsel för hela Mora (6 000 hushåll). En siffra som hela tiden ökar.

– Förutom att solenergi är klimatsmart är den också så gott som alltid lönsam i förhållande till panelernas livslängd. Hur snabbt anläggningarna återbetalar sig beror på installationskostnaden, som ökat i energikrisens spår och på elpriset, som även det pekar brant uppåt. De som investerar i solceller får dock ett fast förutsägbart elpris vilket är uppskattat, säger Jon Malmsten, solenergiexpert på Logicenters. Alla de nya solcellsanläggningarna är planerade att vara fullt installerade under det andra kvartalet år 2023.