Nyheter

Volkswagen AG har som mål att ha klimatneutrala datacenter 2027

Volkswagen AG tillkännager nu sin avsikt att göra koncernens datacenterverksamhet koldioxidneutral till 2027. För att uppnå detta mål har koncernen utökat sin datakapacitet vid Green Mountain, en norsk operatör av CO₂-neutrala datacenter.

Med denna expansion kommer en fjärdedel av Volkswagens globala datacenterverksamhet att drivas koldioxidneutralt. Detta motsvarar en årlig CO₂-besparing på 10 000 ton.

Volkswagen AG expanderar sin datacenterverksamhet i Green Mountain, Norge Ytterligare kapacitet gör att en fjärdedel av koncernens datorkraft drivs koldioxidneutralt, vilket motsvarar årliga CO₂-besparingar på 10 000 ton.

Hauke Stars:

– Grön IT är ett viktigt ämne på vår ESG-agenda. Eftersom datacenter är den största bidragande faktorn till koldioxidutsläpp inom IT, är en utökning av vår datakapacitet på Green Mountain ett starkt verktyg för att göra vår datacenterverksamhet koldioxidneutral till 2027.

Genom att accelerera sin strategi för minskade koldioxidutsläpp har Volkswagen AG satt upp det ambitiösa målet att göra sina datacenter koldioxidneutrala senast 2027. Detta blir tre år tidigare än vad som förutsetts i European Green Deal, där europeiska datacenteroperatörer kom överens om att göra sina datacenter klimatneutrala till 2030. För att nå detta mål har Volkswagen utökat sin datacenterverksamhet vid Green Mountain, en norsk operatör av CO₂-neutrala datacenter. Alla servrar vid Green Mountain drivs med 100 % förnybar el producerad av vattenkraft och servrarna kyls naturligt av den intilliggande fjorden.

Hauke Stars, i VW AG:s koncernledning med ansvar för IT och digitalisering:

– Grön IT är ett viktigt ämne på vår ESG-agenda. Tekniken är den viktigaste drivkraften för ökad effektivitet, förbättrad kundupplevelse och nya affärsmodeller, men IT står för cirka 3 % av de globala CO₂-utsläppen, säger Stars och fortsätter:

– Med tanke på den ökande efterfrågan på datorkraft och datalagring för att möjliggöra Volkswagen-koncernens strategi NEW AUTO, är en hållbar IT-färdplan med ambitiösa mål av största vikt för att systematiskt minska vårt koldioxidavtryck. Eftersom datacenter är den största bidragande faktorn till koldioxidutsläpp inom IT, är en utökning av vår datakapacitet på Green Mountain ett starkt verktyg för att göra vår datacenterverksamhet koldioxidneutral till 2027.

Samarbetet med Green Mountain inleddes i juni 2019, då Volkswagen-koncernen öppnade sin datacenterverksamhet vid Green Mountains anläggning RJU1-Rjukan i Telemark, Norge. Målet var att outsourca icke-tidskritiska, högpresterande dataprojekt som kollisionstester för att frigöra kapacitet i Volkswagen-koncernens datacenter på huvudkontoret som behövs för kritiska affärsapplikationer. Totalt har Volkswagen-koncernen sex datacenter över hela världen, tre i Wolfsburg, två i Norge, en i Singapore.

Med Volkswagen AG:s senaste expansion till Green Mountains SVG1-Rennesøy datacenter kommer en fjärdedel av koncernens globala datorkraftbehov att vara koldioxidneutrala. Detta motsvarar en årlig CO₂-besparing på 10 000 ton. Den förnybara energi som används för Volkswagens datacenterverksamhet på Green Mountain skulle räcka för att förse 500 hushåll med grön el i ett år.

– Vi uppskattar det förnyade förtroende som Volkswagen-koncernen visar oss och är glada över att kunna stödja dem på deras resa mot full koldioxidneutralitet. Tillsammans delar vi samma vision om en mer hållbar framtid, säger Tor Kristian Gyland, vd för Green Mountain.

Den nya anläggningen på SVG1-Rennesøy, Green Mountain, är en ombyggnation av ett tidigare NATO-ammunitionslager med hög säkerhet till ett unikt 22 600 m² stort datacenter för högsäkerhetsbergshallar. Infrastrukturen har konstruerats för att kunna byggas ut till 2 x 26 MW, och Volkswagen använder sig av 3 MW. För kylningen, som i traditionella datacenter står för 40–80 % av den elektricitet som krävs för att driva servrarna, utnyttjar SVG1-Rennesøy den intilliggande djupvattenfjorden med en konstant vattentemperatur på 8 grader Celsius året runt.

I Norge är 98,9 % av elproduktionen förnybar, varav merparten kommer från vattenkraft. Vattenkraft har både ett minimalt koldioxidavtryck och en marginell miljöpåverkan. Den norska regeringen främjar kraftfullt användningen av energi från förnybara energikällor för nya industrigrenar, till exempel i klimatneutrala datacenter. Skattelättnader, låga energipriser och stabila politiska förhållanden gör Norge till en idealisk plats för grön IT.

Volkswagen AG var den första biltillverkaren att förbinda sig till klimatavtalet i Paris 2018. År 2050 har företaget som mål att vara netto-CO₂-neutralt. I kärnverksamheten avser koncernen att uppnå en minskning av CO med 30 % till 2030. I dag kommer mer än 90 % av Volkswagen AG:s externa strömförsörjning för de europeiska tillverkningsanläggningarna redan från förnybara energikällor.