Nyheter

Ny vägledning gör indirekta klimatutsläpp lättare att redovisa

Fastighetsägarna lanserar en branschgemensam vägledning för att underlätta för fastighetsföretag att redovisa indirekta klimatutsläpp av sin verksamhet – scope 3-utsläpp. Syftet med vägledningen är harmonisera klimatredovisningen i fastighetsbranschen och bidra till fortsatt minskade utsläpp.

Fastighetsbranschen har framgångsrikt arbetat med att minska sina utsläpp. Utsläppen av växthusgaser från egen uppvärmning av bostäder och lokaler har minskat kraftigt med hela 93 procent sedan 1990. Nästa steg är att minska de indirekta utsläppen, de så kallade scope 3-utsläppen enligt Green House Gas (GHG)-protokollet.

– GHG-protokollet är omfattande och inte helt anpassat för fastighetsföretagande vilket lett till att protokollet tolkats olika. Fastighetsägarna har därför i samarbete med medlemsföretag utarbetat en vägledning för hur utsläpp enligt Scope 3 bör redovisas för fastighetsföretag, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

– Syftet är att underlätta för fastighetsbolag att uppfylla olika rapporteringskrav och för revisionsbyråer att granska hållbarhetsredovisningar. Med rekommendationerna blir det också betydligt lättare för ägare, investerare, leverantörer och kunder att jämföra fastighetsbolags totala utsläpp, säger Rikard Silverfur.

Foto: Solarimo