Nyheter

Allt som händer, händer i Värnamo – och det gör det lättare för Proton Lighting att ta ett helhetsgrepp

Människa, miljö och ekonomi – när man jobbar i belysningsbranschen så hänger allt ihop. Johanna Gustafsson och Tobias Levinsson förklarar hur.

– Med belysning från Exaktor by Proton Lighting kan våra kunder spara energi och minska klimatpåverkan, samtidigt som investeringen lönar sig ekonomiskt. Det bidrar också till ljus som människor mår bra av. Men vi har även skapat en intern utvecklings- och produktionsmiljö där vi aktivt jobbar med vår egen miljöpåverkan, säger Johanna Gustafsson som är miljö- och hållbarhetsansvarig på Proton Lighting.

Skapar hållbara värden för kunden

Energieffektiv belysning är viktig i klimatomställningen och i takt med att energipriserna rusar, blir ekonomin en allt viktigare drivkraft för kunderna, förklarar Tobias Levinsson som är produktchef på Proton Lighting. – Ett vanligt parkeringsgarage eller liknande lokaler är ett bra exempel. De är inte sällan utrustade med äldre ’tjocka’ lysrör, så kallade T8. De här gamla lysrören drar väldigt mycket energi. Genom att byta ut dem mot nya LED-armaturer som förses med styrning kan vi i vissa fall minska kundernas energiförbrukning med upp till 85 procent. En investering i nya armaturer kan ibland vara betalda på mindre än två år, berättar Tobias.

Men det räcker inte med bra belysningsarmaturer. Förutsättningen för att man ska klara den här typen av energibesparingar är också att de används på ett bra sätt. Därför förses armaturerna med smart ljus- och närvarostyrning genom mikrovågssensorer. Det fina i kråksången med de här sensorerna är att de inte jobbar på det traditionella sättet – det vill säga slår av eller på ljuset i hela lokalen när någon kommer in.

– I stället noterar närvarosensorerna i armaturerna personens rörelse genom parkeringsgaraget eller lokalen och tänder upp armaturerna i takt med att man rör sig. Det ger precis så mycket som behövs för att man ska se bra och känna sig trygg. På det här sättet undviker man att armaturer i andra delar av lokalen är tända till 100 procent och eldar för kråkorna, förklarar Tobias.

Goda råd från start till mål

För att kunna uppnå de här resultaten så erbjuder Proton Lighting sina kunder rådgivning genom hela processen. Kunden får ett förslag på belysningsplanering som har utformats för att uppfylla gällande lagkrav, en bra ljusmiljö och optimerad energiförbrukning.

– Genom att ha bra koll på processerna i vår egen tillverkning så kan vi redan i ett tidigt skede hjälpa kunden att fatta ett bra beslut, poängterar Johanna Gustafsson.

– Det kan till exempel hända att en kund vill ha en armatur som ska lackas med en speciell färg eller kulör. I det läget kan vi kontrollera önskemålet enligt våra rutiner. Om det visar sig att färgen inte är bra ur miljösynpunkt kan vi föreslå ett bättre val.

Produktion och tillverkning i Sverige

Det som särskiljer Proton Lighting från många andra i belysningsbranschen är att allt sker i huset, på plats hos Proton Lighting i Värnamo.

– Vi har helhetsgreppet. Från utveckling till val av komponenter och tillverkning till försäljning. Vi har också nyckelpersoner som är specialisterinom alla viktiga områden; utveckling, konstruktion, belysningsplanering och miljö vilket gör det lättare att föra hållbara dialoger genom hela kedjan, resonerar Tobias.

Enligt Johanna underlättar det mycket att produkterna utvecklas och tillverkas på samma ställe.

Med produktionen i huset har Proton Lighting också möjligheten att ta ett stort socialt ansvar. Ett mångårigt samarbete med Samhall har resulterat i att många personer som annars hade stått utanför arbetsmarknaden, har slussats in i arbete. – Samhalls medarbetare får chansen att jobba i vår produktion eller vårt lager. De erbjuds också en elsäkerhetsutbildning. Om man klarar utbildningen kan man börja jobba som montör hos oss. Ett krav som gäller även våra egna montörer.

Leverantörskedjan i fokus

Finns det då inga utmaningar? Självklart, säger Johanna.

– Nästa fråga vi behöver ställa oss handlar om vad våra produkter innehåller, och då tänker jag framförallt på de elektriska komponenterna. Vi kan inte sitta och vänta på att någon ska komma och berätta för oss. Mycket handlar om att få bättre kunskap om leverantörskedjan. Vår målsättning är att våra produkter ska vara helt SCIP-fria, det vill säga att de inte innehåller några ämnen eller material på kandidatlistan (vilket också är ett EU-krav). Om vi identifierar sådana komponenter, så måste vi hitta alternativ att ersätta dem med. Och det är en utmaning.

– Som miljö- och hållbarhetsansvarig gillar jag att jobba inom Proton Lighting eftersom det är en organisation som vågar göra val, och det gör att vi har goda förutsättningar att komma ännu längre.