Nyheter

Första etappen klar av ett av de högsta byggena i Örebro

Ett av de högsta byggena i Örebro står klart sedan några månader. Det utgör första etappen av två som HSB står bakom och som ger ett både tydligt och synligt tillskott i allt det nya som växer fram i stadsdelen Österplan.

Örebro kommun och fyra bostadsaktörer, däribland HSB, utvecklar området Österplan. Här ska det byggas ungefär ett tusen nya bostäder som kompletteras med kontor och handel. Området blir både grönt och stadsmässigt. Mitt i planeras en park med caféer, restauranger och kvartersgårdar. Både stadens city och naturreservatet Oset/Rynningeviken ligger rätt nära till. Och inte minst av allt, från terrasserna på de nya husen är utsikten över Örebro magnifik. Det går att se ända till Hjälmaren och kullen i Kvarntorp. Det största huset når 38 meters höjd.

HSB:s första etapp omfattar 68 lägenheter på 1—5 rum och kök med 34–156 kvadratmeter boarea. Huset är tredelat, det blir två gemensamma terrasser, ett sju plan över mark och ett på nio plan. Takterrasserna utgör kompensation för att innergården är väldigt begränsad. På markplan i husen inryms gemensamhetslokal med övernattningslägenhet, tvättstuga och stort cykelrum. En kommersiell lokal finns för uthyrning till butik eller annan användning.

Miljöcertifiering

Alla nyproduktioner hos HSB certifieras med Miljöbyggnad nivå Silver.

– Vi har använt detta system i mer än tio år. Det täcker in alla miljöområden vi önskar ha med. Och vi trivs med kontinuiteten det innebär att ha ett system från SGBC, och som granskas av samma part, säger Mikael Cederborg, projektchef hos HSB Projektpartner. Att använda flera system skulle innebära merarbete.

HSB har två hållbarhetsansvariga som stödjer projekten i hållbarhetsarbetet. Däremot har man ingen egen miljöbyggnadssamordnare. Denna roll ligger alltid hos entreprenören, som då använder egen eller inhyrd personal. Entreprenören OBK Sverige AB anlitar i detta fall E+ Energi och Byggfysik AB. Entreprenören väljer också materialbedömningssystem, här används Byggvarubedömningen.

Byggentreprenör

Entreprenör för uppförande av Österäng är som nämnts OBK, en stor entreprenör inte minst i Örebro.

– Företaget har tidigare svarat för två av våra projekt. OBK är enkla och lättsamma att göra med och vi trivs med dem, säger Mikael Cederborg.

HSB fortsätter nu med etapp 2. Bygget är igångsatt, det heter brf Österpark och kommer att omfatta 94 lägenheter. Därmed bidrar HSB starkt när det gäller bostadstillskottet i denna nygamla stadsdel i Örebro.

FAKTA

Tidplan: juni 2020–augusti 2022

Byggherre: HSB brf Österäng 1

Totalentreprenör: OBK Sverige AB

Arkitekt: Clarus Arkitekter AB

Kostnad: cirka 120 Mkr