Nyheter

ESG en tydlig konkurrensfördel, menar svenska beslutsfattare

Svenska företag ligger långt framme i arbetet med ESG-frågor och prioriterar området högt. Men det finns också en stark ambition att göra ännu mer.

Frågor som berör olika former av ekologiskt, socialt och verksamhetsbaserat hållbarhetsarbete, ESG, är ett av de ämnen som starkast formar näringslivets utveckling – idag betraktar fler än hälften, 56 procent, av de svenska beslutsfattare som deltar i en ny undersökning det som en strategisk prioritet.

Rapporten Best Practices of Digital Leaders: Customer Experience, som tagits fram av analytikerfirman ThoughtLab på uppdrag av ServiceNow. Undersökningen är besvarad av 1 000 beslutsfattare i 13 länder, däribland Sverige.

Varför ESG-frågor är av stor strategisk betydelse för företag i alla branscher är lätt att förstå. Det handlar dels om ökade förväntningar på ansvarstagande näringsliv från allmänhet, partners och kunder, en väl utvecklad och genomtänkt ESG-strategi leder också till tydliga affärsmässiga fördelar. Hållbarhetsinitiativ är både bra för miljön och bidrar till att sänka kostnader för el och för avfallshantering, och att investera i den fysiska och sociala arbetsmiljön bidrar både till en bättre medarbetarupplevelse och att man kan identifiera processer och flaskhalsar som kostar onödigt mycket tid, pengar och energi. Att vara långt fram inom ESG kan också stärka varumärket och kundrelationer.

Överlag känner de svenska respondenterna av det starka trycket från andra aktörer kring ESG-arbetet – högre än genomsnittet på nästan alla punkter. 93 procent upplever att deras affärspartners ställer krav, 83 procent av kunder, och 71 procent av anställda. Ett undantag är de samhällen där företagen är verksamma, där 64 procent av de svenska respondenterna upplever höga förväntningar, jämfört med 67 procent i genomsnitt.

En välutvecklad ESG-strategi betraktas också som en konkurrensfördel i större utsträckning i Sverige än i de flesta länder som omfattas av rapporten. Redan idag uppger över hälften av respondenterna att ESG skapat bättre förutsättningar att rekrytera och behålla kvalificerad personal och förbättrad innovation och affärsmodeller, medan fler än hälften räknar med att inom två år även kunna räkna hem affärsnytta i form av ökad kostnadseffektivitet (57 procent) och ökade intäkter (54 procent).

Samtidigt visar undersökningen att det finns utrymme för förbättring. 49 procent av de svenska respondenterna vill ha mer fokus på ESG i verksamheten och bara 19 procent anger att deras företag betraktas som ledande på området av marknaden.