Nyheter

Kostsamt med nya solceller på gamla tak

Allt fler vill installera solceller, en bra investering både för klimat och ekonomi – oftast. För husägare som missar att kontrollera takets skick inför installationen kan det bli en dyr affär.

Energisituationen har gjort solcellsmarknaden glödhet, i början av förra året fanns det 92 359 solcellsanläggningar i Sverige, vilket var en ökning med 46 procent mot året innan. Sedan dess har efterfrågan ökat ytterligare.

Inför en solcellsinstallation finns flera saker att tänka på, tyvärr glömmer många den kanske viktigaste – att kontrollera takets skick.

– Solceller håller i ungefär 25 år så grundförutsättningen är att taket måste hålla lika länge. Annars måste solcellerna monteras ned när taket ska bytas, vilket kan innebära en tilläggskostnad på över 100 000kr, säger Jani Jylhä, vd på takrenoveringsföretaget Vesivek. 

Husägarens ansvar

Allt fler husägare känner sig lurade av solcellsföretagen, under 2022 ökade antalet anmälningar till Allmänna Reklamationsnämnden med 840 procent jämfört med året innan. Vanliga klagomål är förseningar och att anläggningen inte levererar det som utlovats. Men när det kommer till takets kvalitet har solcellsinstallatören inget ansvar.

– Det är upp till husägaren att ha koll på takets skick, installatören har ingen skyldighet att påtala det. Samtidigt tycker man att seriösa aktörer borde göra en analys av grunden inför installationen. Vi har märkt ett ökat antal förfrågningar av takkontroller inför solcellsinstallation men dessvärre även utfört takrenoveringar där vi måste börja med att plocka bort paneler vilket oftast inte varit med i kostnadskalkylen, säger Jani. 

Tre saker att tänka på inför solscellsinstallation:

De flesta installatörer sätter fästen som går igenom tätskiktet, vilket ökar risken för läckage på gamla tak. Dessutom spricker gamla pannor lättare än nya.

Om någon annan aktör än installationsföretaget behöver montera ned panelerna kan garantin upphöra att gälla.

Väntetider hos solmontagefirmor är upp till sex månader vilket kan bli problem vid akut läckage. Dessutom vill många firmor inte utföra extrajobb med nedmontering på grund av riskerna att skada anläggningen.