Nyheter

Hållbarhet och effektivisering ökar efterfrågan på prefabricerade träelement

När kraven på hållbart byggande ökar ser Metsä Wood en ökad efterfrågan på prefabricerade träelement. Dels eftersom materialet binder koldioxid och dels för att materialet är lätt, vilket möjliggör minskat antal transporter jämfört med att bygga med betongelement.

Prefabricerade träelement har stora fördelar jämfört med traditionell platsbyggnation. Det minskar koldioxidutsläppen under byggtiden och prefabricering av element inomhus ökar möjligheten att bygga fuktsäkert. Samtidigt kan de färdiga elementen monteras snabbt i nästan alla väderförhållanden. Förutom den kostnadseffektiva logistiken för prefabricerade element minskar den totala tiden på byggarbetsplatsen betydligt.

– Kunder efterfrågar ökad hållbarhet och minskat koldioxidavtryck  och redan nu kräver många projekt en miljövarudeklaration (EPD). Ju mer dessa krav ökar, desto större intresse ser vi för träbyggande på grund av träets lägre koldioxidavtryck, säger Håkan Arnebrant, Business Development Manager på Metsä Wood Sverige. 

Den finska elementtillverkaren LapWall är ett företag som länge sett fördelarna med prefabricerad träelement. De har varit en pionjär inom prefabricering och var först i Finland med att tillverka prefabricerade träelement som alla byggföretag kunde ta del av. LapWall använder Metsä Woods Kerto® LVL vid prefabricering och företagets grundare och vd Jarmo Pekkarinen säger att en stor fördel med prefabricering av element är att det sker inomhus under varma förhållanden.

– Det här är en helt överlägsen metod jämfört med tak som byggs på plats. Den totala ledtiden för stora byggarbetsplatser förkortas med fyra månader, säger Jarmo Pekkarinen.  

Metsä Woods Kerto LVL-balkar och –skivor är lämpliga för prefabricering av element eftersom förhållandet mellan styrka och vikt är optimalt. Kerto LVL är också bra som materialeffektiv produkt eftersom det krävs mindre mängd trä jämfört med andra träprodukter och kan användas för att tillverka tunna och lätta golv-, vägg- och takelement. Jämfört med betongelement kan man transportera nästan tio gånger mer träelement än betongelement på en lastbil och därigenom hålla nere fraktkostnaderna och samtidigt minska koldioxidavtrycket.

– Med dagens omvärldsläge försöker många företag att effektivisera sin verksamhet. Då finns det väldigt många fördelar med att välja prefabricerade träelement som är materialeffektivt, vilket leder till mindre avfall, och avfallet som blir kan återvinnas till 100 procent, säger Håkan Arnebrant.