Nyheter

Totalrenovering vs. Stegvis renovering – valet får stora konsekvenser för hållbarheten

Text: Modexa

Nästan en tredjedel av Sveriges befolkning bor i hyreslägenheter, många av dem i allmännyttans miljonprogram. Vi vet att det finns ett stort samlat renoveringsbehov i landet. Vi vet också att en traditionell ”totalrenovering” ofta leder till hyreshöjningar på 50–60 procent. Lyckligtvis finns det alternativ.

Ökade samhällskostnader och utslagning

Om vi fortsätter på den inslagna vägen, kommer det att leda till stora sociala utmaningar, kraftigt ökade samhällsutgifter för bostadsbidrag och utslagning/bostadslöshet. Som tur är finns alternativet att renovera varsamt och hållbart enligt Modexas affärsmodell.

Lägenheter som står tomma för renovering, en del av bostadsbristen!

I bostadsbristens Sverige pratas det nästan bara om nyproduktion, samtidigt står ett stort antal lägenheter tomma under eller i väntan på renovering. När Modexa renoverar med kvarboende blir resursutnyttjandet mer effektivt. Tusentals lägenheter kan frigöras, utan någon tillkommande kostnad.

Även den ekologiska hållbarheten gynnas av renoveringsstrategin Stegvis renovering

Modexas varsamma sätt att arbeta, där grundinställningen är att bevara det som går, och bara renovera det som är utslitet, ger flera ekologiska fördelar. Dessutom är såväl produktion som logistik genomtänkt ur hållbarhetssynvinkel. Sist men inte minst är de kök och badrum vi installerar gjorda för att tåla hårt slitage över lång tid, vilket förstås är grunden i ett hållbart synsätt.

Allting börjar med konsten att renovera medan livet pågår

Nyckeln till vårt mer hållbara renoveringsalternativ, är förmågan att kunna renovera med kvarboende. Och ingen har lika stor erfarenhet av det som Modexa. Nyckeln ligger i att vi ser uppdraget som en industriell process, där det mesta är gjort redan innan vi kliver in i lägenheten.