Nyheter

En nybyggd F-6 skola med egna entréer och utan traditionella skolkorridorer

Text: Thomas Andersson

Den nya skolan står sedan höstterminen 2022 klar för undervisning i Mörrum i Blekinge.

– Vi upplever att både skolverksamhet och elever är jättenöjda, säger byggprojektledare William Lavesson, Karlshamns kommun. 

Den nya skolbyggnaden på totalt 8 000 kvadratmeter i tätorten Mörrum i Karlshamns kommun utgörs av sex sammanhängande huskroppar med stålstomme i två våningar. 

– Allting på utsidan är i röd plåt. Både tak och fasad och kring fönster, berättar William Lavesson på Karlshamns kommun.

Varje huskropp bildar en eller flera hemvister med 75 elever och har en egen entré. Där Fojab arkitekter gett varje klass ett eget hemklassrum plus tillgång till flexibla gemensamma ytor.

Skolan har eget tillagningskök.

Viktigt för interiören och innemiljön är plana och perforerade träskivor och fast inredning med samma ytskikt. Levererat och installerat av det på skola, vård och laboratorier specialiserade inredningsföretaget Careco i Osby i norra Skåne. 

– Det har varit ett jättebra samarbete. Careco har gjort all köksinredning, alla träskivor på väggarna, alla plåtskivor och alla ljudabsorbenter. Allting ser ut som trä och har en väldigt fin design! 

Den nya skolbyggnaden uppförd av totalentreprenören JSB Construction är byggd enligt Miljöbyggnad Silver. Med ekosystemtjänster som laddstolpar, solceller och spillvärme. Lägg till ett fläktsystem med speciella bakterier som konsumerar hälsofarligt fett och dito bakterier. 

– Vi har lagt väldigt mycket fokus på energi och arkitektur. Och det är ju ett rätt utmanande nytänk när det gäller arkitekturen.

På vilket sätt?

– Elevflödena i skolan. Att skolan inte har några korridorer och att den ser ut som flera hopskjutna huskroppar. Det är en byggnad på 8000 kvadratmeter där du verkligen har fått ned skalan. Du upplever inte alls skolan så stor!

Städningen sköts för övrigt delvis av en städrobot i en skofri skola där eleverna lämnar sina uteskor vid ingången.

Även om Mörrums nya skola togs i bruk redan höstterminen 2022 så fortsätter ändå arbetet med skolgården under vårterminen 2023.  Utformningen utgår från elevernas önskemål med fokus på rörelseaktivitet.

Till byggprojektet hör också en idrottshall som ska stå färdig hösten 2023.

Den nya F-6 skolan i Mörrum har ersatt flera andra skolor i Karlshamns kommun

– Det är egentligen tre skolor som har blivit en skola, avslutar kommunens byggprojektledare William Lavesson.

FAKTA:

Tidplan: juli 2020-september 2022

Byggherre: Karlshamns kommun

,Totalentreprenör: JSB Construction AB

Arkitekt: FOJAB arkitekter AB

Kostnad: 230 mkr

Bild: Fojab arkitekter