Nyheter

Grön näring möter grön omställning

De stora industrisatsningarna i norr är viktiga och välkomna samtidigt som de påverkar sin omgivning på olika sätt. Vid en internationell Europeakonferens på Pite Havsbad i mitten av mars, där Grans Naturbruksskola och Piteå kommun står som värd, kommer utbildningsanordnare inom gröna näringar att diskutera utmaningar och möjligheter med den gröna omställningen.

Konferensdeltagarna kommer att få lära sig mer både om den gröna näringen i Norrbotten och om den pågående gröna omställningen i norra Sverige. De kommer att ta del av de utmaningar och möjligheter som uppstår med den pågående utvecklingen och reflektera över hur detta kan tas in som en del i framtida undervisning.

Det urbana har en tendens att sakta men säkert expandera. Nybyggnation av industri görs ofta på jordbruksmark ute på landsbygd, i nära anslutning till en tätort, något som självklart påverkar de gröna näringarna. För en lantbrukare är det exempelvis viktigt var marken ligger för att det ska vara effektivt och ekonomiskt att bedriva verksamhet.

Samtidigt är de gröna näringarna i allra högsta grad beroende av den gröna omställningen som är helt avgörande för framtidens miljö och klimat.

– Konferensen kommer inte att ge några svar utan vi behöver börja med att väcka dom här frågorna hos varandra och rusta oss för framtiden, säger Mimmi Andersson från Grans Naturbruksskola som också är Sveriges representant i Europeas styrelse tillika samordnare för konferensen.

Europea är en organisation för yrkesskolor inom den gröna näringen i Europa. De genomför konferenser två gånger per år. Eftersom Piteå även är värd för Naturbruksskolornas förenings årliga konferens har man valt att samköra dessa två.

Teknikutvecklingen och branschens egen gröna omställning innebär många spännande möjligheter. För naturbruksskolorna är det dock en utmaning att hänga med och kunna erbjuda modern teknik.

– Det är viktigt för oss att få mötas och prata om hur vi möter upp och tar tillvara alla möjligheter på bästa sätt, avslutar Mimmi.