Nyheter

Stångåstaden ger allt fler möjlighet att ladda batterierna

Stångåstaden fortsätter sin satsning på laddplatser för att underlätta för sina hyresgäster att kunna ladda sina elbilar. Under det senaste året har antalet laddplatser ökat från 90 till 142 och ambitionen är att fortsätta bygga fler laddplatser.

En ökad efterfrågan på parkeringsplatser med laddmöjlighet tillsammans med en önskan om att gynna ett hållbart resande, har gjort att Stångåstaden de senaste åren har satsat stort på att öka antalet laddplatser för sina hyresgäster. Stångåstaden har skapat laddkluster, parkeringsplatser med flera laddplatser på ett och samma ställe, i olika delar av Linköping. Det senaste tillskottet är ett laddkluster med sex laddplatser i Lambohov. Stångåstaden erbjuder även sina hyresgäster att komplettera sin befintliga parkeringsplats med en laddstolpe i de fall det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

– Så länge det finns en efterfrågan bland våra hyresgäster så kommer vi fortsätta bygga nya laddplatser. Vi kommer fortsätta erbjuda både laddkluster, som är ett kostnadseffektivt sätt att kunna erbjuda fler hyresgäster parkeringsplats med laddmöjlighet, och enstaka laddplatser som vi ser en hög efterfrågan på. Att ha laddmöjlighet i närheten av hemmet är för många en förutsättning för att elbilen ska vara ett alternativ. Därför vill vi göra vad vi kan för att underlätta för de hyresgäster som har eller funderar på att skaffa elbil, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

Störst efterfrågan på laddplatser ser Stångåstaden i de centrala delarna av staden och i synnerhet vid nyproducerade bostäder. Därför förbereder Stångåstaden alltid med laddinfrastruktur vid alla parkeringsplatser i samband med ny- och ombyggnationsprojekt.

I planen framåt ligger bland annat att bygga nya laddkluster i Hejdegården, Ljungsbro och Gottfridsberg. Idag erbjuder Stångåstaden laddkluster i Vasastaden (Norgegatan), Berga (Knektgatan), Lambohov (Tröskaregatan). Vid varje laddkluster finns mellan 6–12 parkeringsplatser. De flesta platserna är fasta parkeringsplatser som hyrs av Stångåstadens hyresgäster medan några platser fungerar som besöksplatser.