Nyheter

25% minskning gav vinst i energitävling

För att uppmuntra och stimulera till medvetenhet kring energiförbrukning utlyste Ängelholmslokaler tillsammans med Ängelholms kommun i höstas en tävlingsserie riktad till förskoleverksamhet som bedrivs i Ängelholm. I veckan var det dags att dela ut diplom till Sälens förskola som blev den förskola som kammade hem priset i den sista deltävlingen.

Att använda torkskåpen mindre och tänka på att släcka lamporna när man är på gården och leker, det är två saker som pedagogerna och barnen på Sälens förskola i Skälderviken har gjort för att sänka sin energiförbrukning med hela 25% och därigenom vunnit den tredje deltävlingen. I övrigt är känslan från personalen att inte så mycket ansträngning har krävts för att uppnå den imponerade minskningen i energiförbrukning.

– Vi känner inte att vi gjort så mycket, men man behöver ju inte ha tänt när solen lyser, skrattar Berit Ericsson, förskolepedagog på Sälens förskola.

– Vi är nog ute mer än de flesta, så lampor står inte på långa stunder här, fortsätter förskolepedagogen Julia Lethin, som fick ta emot diplom från Olof Kaipak och Frank Sievert, kund- och personalförvaltare på Ängelholmslokaler.

Till de vinnande förskolorna väntar utöver diplom, en teaterupplevelse för hela förskolan senare i vår.

Samtliga deltävlingar i tävlingen har haft syfte att öka medvetenheten kring energiförbrukning. Inför andra deltävlingen publicerades en pedagogisk manual och en energisparbingo som stöd till förskolepersonalen i arbetet. Kanske har detta material bidragit till de goda resultaten. Lunnagårdens förskola, som vann den första deltävlingen, sänkte sin elförbrukning med 16,7% i november 2022 jämfört med november 2021 medan Sälens förskola som sagt lyckades sänka sin elförbrukning hela 25% i februari 2023 jämfört med februari 2022. Hela fem förskolor sänkte elförbrukningen med mer än 20%.

– Att det fanns potential till elbesparing genom beteendeförändringar på förskolor hade vi förutsett, men vi anade inte att potentialen med så enkla medel var så stor. Det visar på vikten av att medvetengöra och att vi alla kan göra skillnad. VI hoppas att vi med denna kampanj har kunnat inspirera fler till små förändringar som leder till ett mer hållbart samhälle.” säger Ängelholmslokalers VD, Pernilla Nevsten.

En modifierad variant av energibingon kommer allmänheten att kunna tävla med i samband med Earth Hour på Ängelholms Stadsbibliotek den 25 mars. Den pedagogiska manualen finns då som stöd via Ängelholmslokalers hemsida.

Foto: Caroline Benson