Nyheter

Airwatergreen beviljas Grönt lån genom Almi

Almi Uppsala har godkänt Airwatergreen som mottagare av ett Grönt lån vilket drar nytta av stöd från Europeiska unionen under InvestEU-fonden och dess Hållbarhetsgaranti. Syftet med Europeiska Unionens Hållbarhetsgaranti är att stödja små och medelstora företags gröna omställning genom att stimulera gröna satsningar som är miljömässigt hållbara och som bidrar till ett eller flera av de sex målsättningarna i EU:s taxonomi.

För att investeringen ska kunna klassas som hållbar ska den ge ett väsentligt bidrag till något av de definierade målen i EU taxonomi för hållbarhet. Airwatergreens produkter för luftbehandling bidrar till ett antal av EUs miljömål. Både genom att skydda samhällsviktig infrastruktur från fuktrelaterade skador och därigenom bidra till ett mer hållbart samhälle men även till ett mer hälsosamt inomhusklimat.

Airwatergreens produkter är baserade på egen patenterad teknologi som ger en rad unika fördelar. Alla produkterna har en unikt låg elförbrukning, effektivitet även vid låga temperaturer och är mycket enkla att installera. Detta gäller både produktfamiljen med luftavfuktare och produkterna som levererar ett stabilt inomhusklimat.

Det stabila inomhusklimatet innebär att en stabil nivå av både fuktnivå och temperatur vidmakthålls oavsett förändringar i omgivningen, vilket är viktigt i många lokaler som till exempel sjukhus, arkiv och i olika produktionsmiljöer. Avfuktarna har en mycket låg elförbrukning där tillförd energi bibehålls i rummet. Dom har även en låg elförbrukning vid låga temperaturer, vilket möjliggör för många kunder 2(2) att kallställa fastigheter och lokaler som sällan används.

Därigenom ges en möjlighet att sänka elförbrukning med upp till 80%, utan att dessa lokaler drabbas av fuktskador. Flera hundra svenska kyrkor har kunnat utnyttja denna möjlighet och har därigenom kunnat sänka sin elförbrukning dramatiskt. Vi ser nu samma utveckling inom andra områden som till exempel inom Vatten och Avlopp med de tusentals pumpstationer och andra mindre byggnader som finns spridda runt om i Sverige.

– Vi är mycket stolta över detta kvitto som vi har fått genom Almi Uppsala på att vårt arbete och våra produkter bidrar till en grön omställning! Vi möjliggör för våra kunder att sänka sin elförbrukning och sin CO2 belastning. Och så skyddar vi viktiga investeringar och folks hälsa dessutom, säger Bo Tiderman VD på Airwatergreen.

Airwatergreen AB är ett svenskt luftbehandlingsbolag som erbjuder energieffektiv luftbehandling för alla klimat. Vi utvecklar och tillverkar produkter som etablerar och håller ett önskat inomhusklimat genom att reglera fuktnivå och temperatur på ett effektivt sätt. Detta i syfte att förlänga livslängden på byggnader, varor och utrustning, samt skapa en hälsosammare arbetsplatsmiljö att vistas i.

Produkterna bygger på egen patenterad teknologi som ger en rad unika fördelar. Fördelar är halverad energiförbrukning, plug´n play installation och hög effektivitet även vid låga temperaturer. Vi har idag över 800 installationer i 8 länder.

Läs mer på:

www.airwatergreen.com