Nyheter

Thomas Concrete Groups hållbarhetsredovisning

Byggbranschen står för cirka 20 procent av de årliga svenska utsläppen av koldioxid. Thomas Concrete Group menar i sin hållbarhetsredovisning för 2022 att samarbete mellan aktörerna i byggprojekten, samt användandet av klimatförbättrad betong, är de enskilt bästa åtgärderna för att minska byggsektorns klimatpåverkan.

När Thomas Concrete Group släpper sin hållbarhetsredovisning för 2022 finns ett återkommande tema: effektivt samarbete mellan aktörerna i byggprojekt, tillsammans med klimatförbättrad betong, ger en mycket stor potential att sänka byggbranschens totala klimatavtryck.

– Att arbeta med klimatförbättrad betong tidigt i projekten är den enskilt största och viktigaste åtgärden för att minska byggsektorns klimatpåverkan. Det är avgörande att få kunder och beslutsfattare som till exempel arkitekter, fastighetsutvecklare, entreprenörer, myndigheter och kommuner att förstå vikten av att bygga med klimatförbättrad betong. Potentialen är enorm, säger Karin Gäbel, hållbarhetschef på Thomas Concrete Group.

I Sverige står byggbranschen för cirka 20 procent av koldioxidutsläppen. För att begränsa utsläppen måste hela byggbranschen tillsammans jobba ännu hårdare med bland annat alternativa bindemedel, optimerade betongrecept och principen ”rätt material på rätt plats”.

– Det måste till en mer förnuftig materialanvändning i byggsektorn. Rätt material på rätt plats handlar mycket om att vi ska använda rätt betong och inte överdimensionera, vilket vi i Sverige är alldeles för bra på. Och ju tidigare vi kan samarbeta i projekten desto större potential finns det att sänka klimatavtrycket, säger Karin Gäbel.

Thomas Concrete Group redovisar en ökning av andelen alternativa bindemedel i Sverige. Samtidigt har försäljningsmålen för klimatförbättrad betong hos det svenska dotterbolaget Thomas Betong överträffats med råge. Hela 25 procent av all betong som såldes av bolaget under 2022 var klimatförbättrad.

– Vi ser att försäljningen ökar kraftigt, men tillsammans kan vi göra ännu mer. Jag har tidigare sagt att vi i Sverige är sämst i klassen på att använda klimatförbättrad betong. Nu är det dags att i stället prata om hur vi gör för att bli bäst i klassen. Svaret på den frågan är att vi måste samarbeta och våga satsa på klimatet tidigt i projekten, avslutar Karin Gäbel.