Nyheter

Förhandling om ny anläggning för produktion av hållbar metanol

Under torsdagen hölls förhandling i Mark- och Miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt om tillstånd för viss ändrad verksamhet vid Perstorp anläggning i Stenungsund. Anledningen är Project Air och den anläggning för produktion av hållbar metanol som planeras att tas i bruk i slutet av 2026.

Project Air är en kombination av en process för avskiljning och användning av koldioxid (CCU) och för omvandling av koldioxid, restströmmar, förnybart väte och biometan, som ska användas för den första storskaliga produktionen av hållbar metanol i sitt slag. Projektet förväntas leda till en relativ minskning med 123 % av växthusgasutsläppen i jämförelse med konventionell metanolsyntes. Det kommer att få långtgående effekter i många industriella värdekedjor och kommer att bidra till att göra Europa mindre beroende av importerade fossila bränslen.

Mark- och Miljödomstolen hade för dagen flyttat till Stenungsund för att kunna gå syn och göra en rundtur på Perstorps anläggning. Se klipp där Håkan Kihlberg, ansvarig projektledare för Project Air tillsammans med Anna Bryngelsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, specialiserad på miljörätt och tillståndsärenden och Perstorp Oxo ABs Ombud, ger en första kommentar.

Länk till klipp på LinkedIn