Nyheter

Urgammal metod blir modern

Kan man bygga hus med väggar av lera? Det menar Swecos arkitekter som föreslår lera till väggarna i ett fem våningar högt bostadshus i Lund. Förslaget är helt cirkulärt och ger låg klimatpåverkan. Leran som används hämtas från det lokala området.

När HSB vann uppdraget att bygga ett kvarter med hög hållbarhetsprofil i Brunnshög i Lund, fick ett antal arkitektkontor utforma kvarterets bostäder. I Sweco Architects förslag består väggarna av lera som hämtas från närområdet och infogas i en stomme av trä. En cirkulär byggmetod som använts i äldre tider, men som försvunnit i dagens standardiserade byggproduktion.

– Lera är ett av världens äldsta byggnadsmaterial och optimalt för att minska klimatavtrycket. Idag måste vi hitta nya hållbara sätt att bygga bostäder och därför valde vi något så okonventionellt som att blicka bakåt i historien då man byggde mer cirkulärt än vi gör idag. Uppdraget i Brunnshög med de höga hållbarhetskraven blev en möjlighet, säger Urban Skogmar, ansvarig arkitekt på Sweco.

Idag är kunskapen att jobba med lermaterial i byggprojekt liten. Därför har HSB Living Lab, en forskningsarena på Chalmers som drivs av HSB med bland annat forskare från Malmö universitet, startat ett forskningsprojekt för att testa metoder att framställa byggnadsmaterial av lera.

– Idén från Swecos arkitekter är betydande och vi ser en stor potential. Genom att bygga prototypväggar i HSB Living Lab kan vi testa processen och hitta lämpliga metoder att tillverka fasadelementen i lera. Vi analyserar även jorden där leran hämtas. Även om lerväggarna inte används i projektet i Brunnshög, kan vi använda det i projekt längre fram. Det här kan vara ett steg mot framtidens hållbara bostäder, säger Susanne Klint, projektchef på HSB.

Fördelarna med lera som byggnadsmaterial har låg klimatpåverkan, speciellt om man som i Brunnshög använder lokal jord som innebär korta transporter. Materialet är billigt, har positiva hälsofördelar och är helt återbrukbart.