Nyheter

Världsunikt klimatsmart koncept för naturgräsplaner

Österlenbaserade Skånefrö har tagit fram ett världsunikt och klimatsmart koncept för naturgräsplaner med möjlighet till året-runt-spel. Med finansiellt stöd från Naturvårdsverket byter de nu ut en av konstgräsplanerna mot världens första anläggning i sitt slag på Österås IP i Hässleholm. Såväl Skånes Fotbollsförbund som Hässleholms Kultur- och fritidsförvaltning är mycket hoppfulla inför starten av detta miljömedvetna projekt som kommer att gagna både miljön och kommunens fotbollsspelande barn och unga i många år framöver.

År 2016 startade Österlenbaserade Skånefrö ett projekt för att ta fram en ny sorts växtbädd optimerad för fotbollsplaner. Fem år senare hade man hittat rätt. Man nöjde sig dock inte där utan bestämde sig för att ta ännu ett steg, ett koncept där fotbollsplanen byggs med ett helt slutet system som ger stora miljöfördelar och bästa möjliga förutsättningar för året-runt-spel på gräs.

– Det världsunika, klimatpositiva systemet är miljövänligt och väldigt resurseffektivt, berättar Sven Olof Bernhoff, VD på Skånefrö. Det eliminerar vatten- och näringsläckage, kräver mindre näringstillförsel och binder koldioxid tack vare biokolet i växtbädden.

Skånes Fotbollsförbund har visat mycket stort intresse för projektet, liksom Naturvårdsverket som bidragit med drygt 12 miljoner kronor. Ett av villkoren för Naturvårdsverkets finansiering var att byta ut en konstgräsplan mot en enligt det nya konceptet för att ytterligare bidra till den positiva miljöeffekten. Skånefrö kontaktade Hässleholms kommun, som ställde sig positiva till idén. Beslutet att låta byta ut en av konstgräsplanerna på Österås IP togs av ett enigt utskott.

– Vi är mycket glada över att få vara del i detta miljömedvetna projekt och tackar Skånefrö för gåvan, säger Hässleholms kommuns Kultur- och fritidsförvaltningschef Anders Rosengren. Den här planen kommer att bidra positivt till spelarnas hälsa och gagna kommunens fotbollsspelande barn och unga, året runt i många år framöver.

Med start den 8 maj 2023 byts en av konstgräsplanerna på Österås IP i Hässleholm ut mot ett komplett system med en året-runt-plan på naturgräs enligt Skånefrös nya världsunika koncept. Ett beslut helt i linje med EUs besked att förbjuda gummigranulat för att minska mängden mikroplaster och som applåderas av Skånes Fotbollförbund.

– Stort grattis till Hässleholm som blir först och historiska, säger Peter Ekvall, VD för Skånes Fotbollförbund. Vi ser projektet som ett viktigt steg i riktning mot en mer hållbar idrott och samhälle.