Nyheter

Paper Province lanserar digital kunskapnod

Text: Gösta Löfström

– Vi vill utmana byggbranschen att tänka nytt och skapa fler hållbara affärer samtidigt som vi kopplar ihop aktörer i värdekedjan så att vi blir ännu fler som jobbar tillsammans, säger Elin Appel, projektledare vid Paper Province.

Nu lanserar näringslivsklustret Paper Province en digital kunskapsnod för att sprida information om trä som byggmaterial även i stora projekt och därmed främja industriell träbyggnation och en hållbar byggbransch

Hon leder det EU-finansierade projektet IndBygg (Industriellt träbyggande) och den nya hemsidan har samma namn. Den ska fungera som en katalysator för de som är intresserade av modern träbyggnation. Fokus ligger på hög grad av prefabricering och tillverkningsprocesser som gynnar kvalitet, logistik och arbetsmiljö.

Hemsidan förmedlar kunskap och samarbetsmöjligheter till liknande aktörer med syfte att skapa en omfattande kunskapsbank som sträcker sig bortom den egna organisationen.

Att bygga mer i trä och införa cirkulära affärsmodeller är nödvändigt för att Sverige ska nå klimatmålen, menar Paper Province. Byggbranschen börjar få upp ögonen för trä som en del av lösningen och allt fler skolor, idrottshallar och andra offentliga byggnader uppförs i trä. Hela 20 procent av nyproducerade flervåningshus utförs nu med trästomme och intresset sägs öka för varje år.

– Trä är ett förnybart byggmaterial som går att använda i stor skala och till långt mer än bara småhus, säger Elin Appel. Hemsidan ska fungera som en samlingspunkt för att hitta insikter om industriell träbyggnation. Här kan offentliga aktörer, entreprenörer och andra intressenter ta del av kunskap, hitta kontaktvägar och få tips om evenemang. Den ska synliggöra träbyggandes roll i omställningen, visa lyckade exempel på träbyggnadsprojekt och inspirera till att våga välja trä.

Kluster för skoglig ekonomi

IndBygg är ett flerårigt projekt som leds av Paper Province tillsammans med IUC Dalarna, Karlstads Universitet och Region Värmland, men många fler aktörer bidrar med kunskap, inte minst från näringslivet. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden men också av regioner, universitet, kommuner samt företagen ByggDialog och Stora Enso. Projektet riktar sig i första hand till företag och kommunala beställare. Genom projektet har Paper Province byggt upp ett stort nätverk inom byggbranschen och etablerat sig som en viktig nod.

Paper Province är ett näringslivskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Det ägs och drivs av 130 medlemsföretag, allt från ”globala giganter” till lokala leverantörer som representerar hela värdekedjan. Klustret är baserat i Karlstad, men verkar

På bilden: Trä är ett byggmaterial för långt mer än bara småhus

Bild: Paper Province