Nyheter

Fortsatt minskad energianvändning i Region Skåne

Den positiva utvecklingen med minskad energianvändning inom Region Skåne håller i sig. ”Ändrat beteende bland våra medarbetare är en av nyckelfaktorerna bakom de fina sifforna”, menar David Nilsson, energistrateg. 

Den minskade energiförbrukningen har hållit i sig under året, visar siffror från Regionfastigheter. Utfallet för maj månad visar att energianvändningen gått ner markant jämfört med samma period förra året. Det handlar om en minskning med 7 kilowattimmar per kvadratmeter i våra fastigheter jämfört med maj 2022, och då är energianvändningen i alla verksamheter inkluderad.

 –  Det innebär en stor besparing i kronor för Region Skåne, men också en vinst för miljön. När vi minskar vår energianvändning så frigör vi samtidigt fossilfri energi till andra delar av samhället, säger David Nilsson.   

Medarbetare har följt strömmen

En nyckelfaktor till de fina resultaten är att medarbetare har blivit bättre på att släcka belysning, datorer och skärmar när de inte används. Många har även hörsammat uppmaningen om att felanmäla utrustning som inte fungerar, vilket gör den dagliga driften mer energieffektiv.

Andra faktorer som givit resultat är investeringar i ny, energieffektiv teknik. Investeringar i fjärrkyla, modern LED-teknik och behovsstyrd ventilation gör skillnad både på kort och lång sikt. Under de senaste åtta åren har Region Skåne genomfört energieffektiviseringsprojekt för omkring 220 miljoner kronor, vilket resulterat i en 25-procentig minskning av energianvändningen.

Det som kan påverka kommande månaders energiförbrukning är sommarvärmen. Högre temperatur utomhus medför ett ökat behov av energi för kylning och avfuktning av ventilationsluften i Region Skånes lokaler.

En del av Agenda 2030

Det pågående energiarbetet styrs av Region Skånes mål inom miljö- och energiområdet.

–  Framöver ska vi, förutom att arbeta på som vi gjort under det senaste året, även fokusera på att genomföra aktiviteterna i vår taktiska handlingsplan på energiområdet, berättar David Nilsson.  

Handlingsplanens fokusområden ska bidra till de övergripande målen i Region Skånes Energistrategi 2030 och Miljöprogram 2030. Dessa mål bygger i sin tur på de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, som FN satt upp.
  
–  Genom att vi tillsammans minskar energianvändningen inom Region Skåne så drar vi vårt strå till stacken, för uppfyllande av Agenda 2030, säger David Nilsson. 

Foto: Janusz Walczak