Nyheter

Nytt samarbete för mer hållbar sjöfrakt

Totalt 12 000 TEU med reservdelar transporterade till USA. Marint biobränsle tar fart i branschen. DB Schenker och Volvo Cars får ett hållbart samarbete.

DB Schenker och Volvo Cars har inlett ett samarbete för mer hållbar sjöfrakt och skickar 12 000 standardcontainrar (TEU) med reservdelar till bilar via fartyg med biobränsle som kommer att minska CO2-utsläppen med 84 % pr. behållare.

Totalt minskar det 9 000 ton CO2 jämfört med att drivas med fossilt bränsle. Programmet startade i juni och förbinder bland annat Volvos produktionsanläggning i Göteborg med hamnarna Savannah, Newark och New York. Detta markerar starten på ett nytt långsiktigt samarbete mellan den ledande logistikleverantören och ett av de mest välkända och respekterade bilmärkena i världen. Genom att använda ytterligare mängder andra generationens biobränsle från förnybara istället för fossila källor, av typen Used Cooking oil methyl ester (UCOME), minskar CO2-utsläppen med 84 %.

Thorsten Meincke, styrelseledamot för flyg- och sjöfrakt på DB Schenker:

– Vi är stolta över att ett erkänt varumärke som Volvo Cars kommer till oss på DB Schenker, på väg mot en framtid med grönare logistik. Vårt löfte är att hjälpa kunderna att minska deras transporter och distribution. Vi kommer bara att lyckas forma hållbara leveranskedjor om kunder, speditörer och transportörer arbetar nära tillsammans.

Javier Varela, Chief Operating Officer och vice VD för Volvo Personvagnar:

– DB Schenker är en stark partner i vårt arbete för att nå vår ambition att bli ett klimatneutralt företag 2040. Genom att minska scope 3-utsläppen tar vi ett betydande steg för att minska våra transportrelaterade utsläpp. Vi kommer att fortsätta att utforska hållbara möjligheter i alla aspekter av vår leveranskedja, för att också få andra bilandelar att handla och öka efterfrågan på koldioxideffektiv sjöfrakt.

Hela samarbetet följer ISO 14020, 14021 och 14067 och det förnybara bränslet som används för dessa transporter är certifierat av en oberoende tredje part och produceras inte i konkurrens med livsmedelsgrödor.

Det är därför mer miljövänligt i enlighet med EU:s direktiv om förnybar energi. När förnybart bränsle inte finns tillgängligt på en specifik försändelse till Volvo Cars kommer det att användas för en annan kunds transporter någon annanstans och tilldelas Volvo Cars genom en metod som kallas massbalansering. Denna metod granskas regelbundet av tredje part och säkerställer att den totala minskningen av fossilt bränsle är i nivå med den faktiska användningen i containerfartyg.

Biobränslet som används kallas UCOME (Used Cooking oil methyl ester).

Detta är ett biobränsle med högsta tillgängliga kvalitetskriterier, baserat på biogent avfallsmaterial. DB Schenker använder det bästa tillgängliga hållbara biobränslet på marknaden, i enlighet med EU RED II Annex IX, del A+B. Det garanterar också att palmolja och palmoljerester (PFAD, palmfettsyradestillat) utesluts. Dessutom har den en tredje parts granskad trippelcertifiering för att försäkra hela livscykelkedjan från ”well-to-wake” (WTW).

DB Schenker investerar i biobränsle redan före kundernas efterfrågan. Detta gör företaget flexibelt i förhållande till kundernas behov. I år åtog sig logistikleverantören att köpa 17 000 ton biobränsle för sjöfrakt. Med denna satsning påvisas hållbara insatser och en minskning av utsläppen skapas. Vidare understryker det den höga efterfrågan på alternativa bränslen, och företagets ambition att skaffa vidareutvecklade bränslen, särskilt syntetiska bränslen baserade på grön energi.