Nyheter

Smurfit Kappa Scandinavia: ”Förpackningar i wellpapp och kartong blir förlorarna i förslag till EU:s nya återvinningsmål”

Återvinningsbara material som wellpapp och kartong i transportförpackningar straffas i de förslag till nya mål för återvinning som diskuteras i EU-parlamentet och rådet, medan plast får en fördel.

En del av de förslag som just nu diskuteras i EU:s miljöarbetsgrupp kan oavsiktligt tvinga marknaden att gå över till plastförpackningar, vilket kommer att få en mycket större miljöpåverkan. Det kommer att utlösa störningar i en välfungerande industri som sysselsätter 100 000 personer i EU direkt och ytterligare 270 000 indirekt, och bidrar med 25 miljarder. euro per år till den europeiska ekonomin till förmån för lokalsamhällena.

EU:s förslag till nya regler om återvinning av förpackningar riskerar att leda till ökad användning av plastförpackningar och därmed till mer plastavfall och föroreningar. Detta skulle få katastrofala miljökonsekvenser och strida mot själva andan i övergången till en europeisk cirkulär ekonomi. Antagandet av förslagen skulle stå i fullständig motsägelse till den europeiska gröna avtalen.

Per Frederiksen, vd Smurfit Kappa Scandinavia:

– Vi stöder EU-förordningens ambitioner, men ändringarna i kommissionens förslag är kontraproduktiva. De kommer att införa obligatoriska återvinningsmål för förpackningar på ett alltför generellt sätt, vilket innebär att mängden onödigt producerad plast till 2040 kommer att ha fördubblats istället för att reduceras avsevärt. Vi tror att återanvändbara och återvinningsbara förpackningar kompletterar varandra.

– Pappersbaserade produkter är helt förnybara, återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara, och Europa har den högsta återvinningsgraden i världen. Kartong spelar en viktig roll i EU:s övergång till en cirkulär ekonomi och bör förbli utesluten från det obligatoriska återvinningsmålet. Men världen strävar efter att minska plasten går dessa föreslagna förändringar i rakt motsatt riktning.